Pokud je podezření na nákazu koronavirem COVID, pak vás čeká několik dní v karanténě (izolaci). Během této doby, máte nárok na neschopenku a nemocenskou. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je v roce 2022 za karanténu COVID (nebo i při jakékoliv jiné neschopence, během prvních 14 dní).

Kalkulačka: Nemocenská při karanténě COVID 2022

Pokud máte nařízenou karanténu (domácí izolaci), kvůli podezření na nákazu koronavirem COVID, pak máte nárok na standardní placenou neschopenku. V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by vám měl zaměstnavatel zaplatit, za karanténu v roce 2022.

Jak funguje karanténa při koronaviru COVID v roce 2022?

Pokud se u vás zjistí podezření na nákazu koronavirem (například pokud jste se setkali s někým, kdo je pozitivní na COVID), pak vás hygiena pošle do karantény (izolace). Ta je aktuálně na dobu 14 dní, od provedení testu (původně bylo jen 10 dní, od 1.3.2021 se ale prodloužilo na 14 dní).

Tedy ne 14 dní, od kontaktu s někým, kdo je pozitivní na COVID, ale až od doby, kdy vám provedou odběr na test.

Pokud po 14 dnech, nevykazujete žádné příznaky typické pro COVID (alespoň poslední 3 dny), tak už ani nemusíte na další test, a jste rovnou považování za zdravé. A neschopenka je vám ukončena.

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ve středu 1. 12. 2021 schválil parlament zvýšení nemocenské při COVID neschopence (karanténě). Na zvýšenou nemocenskou při karanténě/izolaci (příplatek „izolačka“ – až 370 Kč za den), bude nárok i na konci roku 2021, až do konce února 2022 (do 28. 2. 2022).

Zaměstnanci budou mít nárok na vyšší nemocenskou, až po schválení nového zákona v Senátu (až začne zákon platit, nárok může být i zpětně od 1. 12. 2021). Pro OSVČ bude obnoven kompenzační bonus 500 Kč za den při karanténě.

Viz. Kalkulačka: Zvýšená nemocenské při karanténě (COVID neschopenka) 2022

Kalkulačka: Výpočet nemocenské při karanténě v roce 2022

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, během prvních 14 dní na neschopence, je rozhodující průměrný výdělek. Ten se zpravidla určí na základě vašeho hrubého příjmu (hrubé mzdy) a odpracovaných hodin (včetně těch přesčas), za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Pro zjednodušení, ale stačí zadat vaši průměrnou hodinovou hrubou mzdu a výsledek bude přibližně stejný (případný rozdíl je jen minimální).

Kalkulačka nemocenská při karanténě 2022
Průměrná hrubá hodinová mzda

Počet kalendářních dní v karanténě

Počet zameškaných pracovních hodin (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny (neodpracované hodiny) a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Jak je placená neschopenka při karanténě COVID 2022?

Pokud je vám nařízena karanténa, tak vám váš lékař vystaví klasickou neschopenku (e-neschopenku). Tedy za předpokladu, že se v zaměstnání nedomluvíte na tom, že byste během karantény dále pracovali v režimu home-office.

Pokud byste si během karantény domluvili práci na home-office, tak nemůžete mít zároveň neschopenku. Jde buď jedno, nebo druhé.

Neschopenka při karanténě, je úplně stejná, jako jakákoliv jiná neschopenka. Během prvních 14 dní vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc. A od 15 dne máte nárok na nemocenské dávky od ČSSZ (tedy za předpokladu, že by se vám karanténa protáhla na delší dobu, než standardních 10 dní).

Kolik je náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele za prvních 14 dní na neschopence

Během prvních 14 dní vám nemocenskou platí zaměstnavatel. Jedná se o náhradu mzdy za nemoc. Ta je ve výši 60% z průměrného (redukovaného) hodinového výdělku.

Během prvních 14 dní na neschopence, máte zaplaceny pouze „pracovní“ dny (resp. pouze skutečně neodpracované hodiny). Víkendy (sobota a neděle) se během prvních 14 dní běžně neplatí (pouze v případě, že by vám připadala nějaká směna i na víkend).

Při běžné týdenní pracovní době 40 hodin za týden, tak během prvních 14 dní, máte od zaměstnavatele zaplaceno 80 hodin na neschopence.

Při 10ti denní neschopence kvůli karanténě, tedy bude záležet i na tom, na jaké konkrétní dny v týdnu, vám neschopenka vychází, a jak máte rozloženy pracovní směny.

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele během karantény COVID 2022

Výpočet nemocenské za prvních 14 dní na neschopence, se provádí z průměrného hodinového výdělku (hrubého). Ten se spočítá z předchozího kalendářního čtvrtletí (z hrubé mzdy, včetně příplatků za práci přesčas a dalších příplatků, na základě všech odpracovaných hodin, včetně práce přes čas).

Ve zjednodušené podobě, si to můžeme představit tak, že pokud má někdo hrubou mzdu 35 000 Kč a 160 hodin měsíčně, pak by průměrný hodinový výdělek byl 218,75 Kč.

Tento průměrný výdělek se pro výpočet nemocenské redukuje. V roce 2021 platí tyto redukční hranice:

  • Do 227,15 Kč se započítá 90% pro náhradu mzdy
  • Do 340,55 Kč se započítá 60% pro náhradu mzdy
  • Do 681,10 Kč se započítá 30% pro náhradu mzdy

V našem příkladu výpočtu, by se průměrný výdělek 218,75 Kč po redukci snížil na 196,875 Kč. Z toho se pak vypočítá náhrada mzdy za nemoc ve výši 60%. Tj. 118,26 Kč za hodinu.

Nemocenská za karanténu COVID ve výši 80% nebo 100%?

Už několikrát vláda slibovala, že zváží zvýšení nemocenské při karanténě. Tak, aby to bylo více než 60%. Pro řadu lidí je totiž velmi nevýhodné, být skoro dva týdny doma a brát jen takto nízkou nemocenskou.

Vláda už několikrát slibovala, že by se nemocenská za karanténu mohla zvýšit na 80% nebo dokonce až na 100% hrubé mzdy. Zatím se tak ale nestalo.

Hodně lidí se tak snaží vyhnout tomu, aby jim hygiena nařídila karanténu, a prosí své známé (u kterých se zjistí pozitivní test na COVID), aby je na hygienu nehlásili. Což pak ve výsledku vede, k dalšímu šíření epidemie COVID.

Je nárok na placenou neschopenku i během zkušební doby?

Nárok na nemocenskou (placenu neschopenku), máte v novém zaměstnání již od prvního dne. Resp. pro přesnost – nestačí jen podepsat smlouvu v nové práci, je potřeba abyste zahájili práci pro nového zaměstnavatele, tedy alespoň první pracovní směnu.

Pokud ale onemocníte nebo se vám stane nějaký úraz, hned první den v nové práci, tak už máte nárok na standardní placenou neschopenku a nemocenské dávky.

Není tedy nějaká minimální odpracovaná doba, kterou byste museli splnit pro nárok na nemocenské dávky.

Pokud ale v novém zaměstnání pracujete jen krátkou dobu, a jste ještě ve zkušební době, tak se často nedá pro výpočet neschopenky, použít průměrný výdělek.

Ve zkušební době se tedy nemocenská obvykle počítá na základě pravděpodobného výdělku. Což je to, co byste si vydělali, pokud byste pracovali delší dobu. Nebo to, kolik je obvyklý výdělek u vašeho zaměstnavatele, pro danou pracovní pozici. Průměrný výdělek se používá, pokud jste odpracovali alespoň 21 dní.