Pokud je podezření na nákazu nějakou infekční (nakažlivou) chorobou, pak vás čeká několik dní v karanténě (izolaci). Během této doby, máte nárok na neschopenku a nemocenskou. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je v roce 2024 za karanténu (nebo i při jakékoliv jiné neschopence, během prvních 14 dní).

Kalkulačka: Kolik je nemocenská při karanténě 2024

Pokud máte nařízenou karanténu (či domácí izolaci), kvůli podezření na nákazu nějakou infekční chorobou, pak máte nárok na standardní placenou neschopenku. V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by vám měl zaměstnavatel zaplatit, za karanténu v roce 2024.

Je nárok na neschopenku při karanténě?

Pokud se u vás zjistí podezření na nákazu nějakou infekční chorobou (například pokud jste se setkali s někým, kdo je nakažený takovou nemocí), pak vás hygiena pošle do karantény (izolace).

Celkem nedávno (během epidemie COVID), to byla poměrně běžná záležitost, se kterou mělo praktickou zkušenost mnoho lidí. Do karantény, se ale můžete dostat, i když už COVID není aktuální. Jen to není až tak časté.

Pokud jste v karanténě, tak sice můžete být sami zdraví. Z pohledu zaměstnání je to ale stejné, jako byste onemocněli. Máte tedy nárok na neschopenku, při které je nárok na standardní nemocenskou (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele během prvních 14 dní, případně i nemocenské dávky od 15 dne na neschopence).

Kalkulačka: Výpočet nemocenské při karanténě v roce 2024

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, během prvních 14 dní na neschopence, je rozhodující průměrný výdělek. Ten se zpravidla určí na základě vašeho hrubého příjmu (hrubé mzdy) a odpracovaných hodin (včetně těch přesčas), za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Pro zjednodušení, ale stačí zadat vaši průměrnou hodinovou hrubou mzdu a výsledek bude přibližně stejný (případný rozdíl je jen minimální).

Kalkulačka náhrada mzdy 2024
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Jak je placená neschopenka při karanténě 2024?

Pokud je vám nařízena karanténa, tak vám váš lékař vystaví klasickou neschopenku (e-neschopenku). Tedy za předpokladu, že se v zaměstnání nedomluvíte na tom, že byste během karantény dále pracovali v režimu home-office.

Pokud byste si během karantény domluvili práci na home-office, tak nemůžete mít zároveň neschopenku. Jde buď jedno, nebo druhé.

Neschopenka při karanténě, je úplně stejná, jako jakákoliv jiná neschopenka. Během prvních 14 dní vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc. A od 15 dne máte nárok na nemocenské dávky od ČSSZ (tedy za předpokladu, že by se vám karanténa protáhla na delší dobu, než standardních 10 dní).

Kolik je náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele za prvních 14 dní na neschopence

Během prvních 14 dní vám nemocenskou platí zaměstnavatel. Jedná se o náhradu mzdy za nemoc. Ta je ve výši 60% z průměrného (redukovaného) hodinového výdělku.

Během prvních 14 dní na neschopence, máte zaplaceny pouze „pracovní“ dny (resp. pouze skutečně neodpracované hodiny). Víkendy (sobota a neděle) se během prvních 14 dní běžně neplatí (pouze v případě, že by vám připadala nějaká směna i na víkend).

Při běžné týdenní pracovní době 40 hodin za týden, tak během prvních 14 dní, máte od zaměstnavatele zaplaceno 80 hodin na neschopence.

Při 10ti denní neschopence kvůli karanténě, tedy bude záležet i na tom, na jaké konkrétní dny v týdnu, vám neschopenka vychází, a jak máte rozloženy pracovní směny.

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele během karantény 2024

Výpočet nemocenské za prvních 14 dní na neschopence, se provádí z průměrného hodinového výdělku (hrubého). Ten se spočítá z předchozího kalendářního čtvrtletí (z hrubé mzdy, včetně příplatků za práci přesčas a dalších příplatků, na základě všech odpracovaných hodin, včetně práce přes čas).

Ve zjednodušené podobě, si to můžeme představit tak, že pokud má někdo hrubou mzdu 35 000 Kč a 160 hodin měsíčně, pak by průměrný hodinový výdělek byl 211 Kč (zjednodušený výpočet).

Tento průměrný výdělek se pro výpočet nemocenské redukuje. V roce 2024 platí tyto redukční hranice:

  • Do 256,55 Kč se započítá 90% pro náhradu mzdy
  • Do 384,83 Kč se započítá 60% pro náhradu mzdy
  • Do 769,48 Kč se započítá 30% pro náhradu mzdy

V našem příkladu výpočtu, by se průměrný výdělek 211 Kč po redukci snížil na 189,90 Kč. Z toho se pak vypočítá náhrada mzdy za nemoc ve výši 60%. Tj. 113,94 Kč za hodinu. Za jeden den (8 hodin) to vychází na 912 Kč Za 14 dní (80 hodin) to vychází na 9116 Kč.

Je nárok na placenou neschopenku i během zkušební doby?

Nárok na nemocenskou (placenu neschopenku), máte v novém zaměstnání již od prvního dne. Resp. pro přesnost – nestačí jen podepsat smlouvu v nové práci, je potřeba abyste zahájili práci pro nového zaměstnavatele, tedy alespoň první pracovní směnu.

Pokud ale onemocníte nebo se vám stane nějaký úraz, hned první den v nové práci, tak už máte nárok na standardní placenou neschopenku a nemocenské dávky.

Není tedy nějaká minimální odpracovaná doba, kterou byste museli splnit pro nárok na nemocenské dávky.

Pokud ale v novém zaměstnání pracujete jen krátkou dobu, a jste ještě ve zkušební době, tak se často nedá pro výpočet neschopenky, použít průměrný výdělek.

Ve zkušební době se tedy nemocenská obvykle počítá na základě pravděpodobného výdělku. Což je to, co byste si vydělali, pokud byste pracovali delší dobu. Nebo to, kolik je obvyklý výdělek u vašeho zaměstnavatele, pro danou pracovní pozici. Průměrný výdělek se používá, pokud jste odpracovali alespoň 21 dní.