Od 1. 1. 2024 se změnily podmínky pro nárok na daňovou slevu za manželku. Tato změna, se ale bude týkat až daňového přiznání v roce 2025 (příjmy za rok 2024). V daňovém přiznání v roce 2024 (příjmy za rok 2023), platí ještě původní podmínky. Hlavní podmínkou je příjem do 68 000 Kč za rok.

Daně 2024: Sleva na manželku za rok 2023 – podmínky, příjmy, potvrzení

Od ledna 2024 platí vládní konsolidační balíček, který změnil podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku. Došlo ke zpřísnění, a nově na tuto slevu bude mít nárok podstatně méně rodin.

daňovém přiznání v roce 2024 (příjmy za rok 2023), je ale možné naposledy uplatnit nárok na slevu za manželku (nebo za manžela), ještě podle původních podmínek.

Hlavní podmínkou, pro možnost této slevy, je maximální příjem do 68 000 Kč za rok. Co se počítá mezi příjmy, a co je potřeba doložit pro uplatnění slevy za manželku nebo manžela, se dozvíte v následujících odstavcích.

Daňové přiznání 2024 – kdy je nárok na slevu za manželku (příjmy za rok 2023)

ročním zúčtování daně (řeší zaměstnanci u svého zaměstnavatele), nebo v daňovém přiznání, je v roce 2024 možné ještě naposledy uplatnit daňovou slevu za manželku podle původních podmínek.

V roce 2025 (příjmy za rok 2024), už pro tuto slevu budou platit nové podmínky, které přinesl konsolidační balíček (a nárok bude mít méně rodin).

Kolik je daňová sleva za manželku nebo manžela 2024:

 • Sleva za manželku je 24 840 Kč
 • Na manželku ZTP/P je sleva 49 680 Kč

Kdo má nárok na daňovou slevu v roce 2024

 • Slevu je možné uplatnit pouze na manžela nebo manželku
 • Je nárok i u registrovaného partnera (stejné pohlaví)
 • Není nárok u druha/družky
 • Manžel/manželka nesmí mít za rok 2023 příjem vyšší než 68 000 Kč
 • Při svatbě je nárok na 1/12 z celkové slevy za každý celý měsíc po svatbě
 • Sleva se uplatňuje jenom ročně (v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání, nemá tedy vliv na výpočet čisté mzdy, jako sleva na dítě)
 • Nárok má i podnikatel (OSVČ), nárok může mít i důchodce, apod.

Jaké příjmy se počítají do limitu 68 000 Kč za rok 2023

Mezi příjmy do limitu 68 000 Kč se počítá především:

Obecně platí, že jako příjem se počítá „vše“, co není taxativně vyjmenováno v příslušném zákonu, nebo v metodickém pokynu GFŘ (viz zde, strana 39, komentář k § 35ba odst. 1 písm. b))

Jaké příjmy se nepočítají do limitu 68 000 Kč za rok 2023

 • Nepočítají se dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
 • Nepočítají se dávky pěstounské péče (s výjimkou odměny pěstouna, ta se počítá do příjmu)
 • Nepočítají se příspěvky na sociální služby
 • Nepočítá se stipendium
 • Nepočítá se příspěvek na péči
 • Nepočítá se příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo porodné

A nepočítají se i další příjmy – viz odkaz výše na metodický pokyn GFŘ.

Jak se počítají příjmy do limitu 68 000 Kč za rok 2023

Pozor na to, že je rozdíl v tom, jak se různé příjmy počítají:

Pro většinu příjmů platí, že rozhoduje, kdy peníze přišly na účet v bance. Počítají se tedy příjmy obdržené v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Pokud je to ale příjem ze zaměstnání (ze závislé činnosti), tak se příjmy počítají jinak. I výplata, která přijde na účet v lednu 2024 (za prosinec 2023), se ještě počítá do příjmů za rok 2023.

A naopak výplata, která přišla na účet v lednu 2023, se nepočítá (ta spadala ještě do příjmů za rok 2022).

Jak se dokládají příjmy manželky v daňovém přiznání?

V daňovém přiznání není potřeba dokládat nějaké potvrzení o příjmu nebo výpisy z bankovního účtu.

Je ale nutné čestné prohlášení o tom, že manžel nebo manželka má za příslušné období (příjmy za rok 2023), příjem do 68 000 Kč.

Vzor, jak by mělo vypadat takové čestné prohlášení, se dá najít na internetu – viz například zde: Čestné prohlášení sleva na manželku / manžela.

Pokud má manželka nebo manžel průkaz ZTP/P, a je tedy nárok na dvojnásobnou slevu, pak se dokládá i průkaz ZTP/P.

Daňová sleva na manželku – má nárok i důchodce?

V roce 2024, může daňovou slevu za manželku uplatnit i pracující důchodce (nebo důchodce, který podniká jako OSVČ).

Musí být ale splněny všechny běžné podmínky. Především příjem do 68 000 Kč za rok. A důchod (invalidní, starobní nebo i jiný) se počítá do tohoto příjmu.

Od roku 2025, už důchodce v podstatě nebude mít nárok na tuto daňovou slevu (muselo by se jedině jednat o případ, kdy pečují o vnuka/vnučku do 3 let – viz dále).

Jak se změnily podmínky – kdy bude nárok na daňovou slevu v roce 2025?

V roce 2025 (až se budou řešit daně za rok 2024), už pro slevu za manželku budou platit jiné podmínky. Od 1. 1. 2024, platí vládní konsolidační balíček, který toho měnil poměrně mnoho.

Několik změn se týká i daní (zvýšení daně z nemovitosti, změny DPH, a různé další). Zrušila se také daňová sleva za dítě ve školce (školkovné) nebo daňová sleva na studenta. A změnily se podmínky pro nárok na slevu za manželku.

V roce 2025 (u příjmů za rok 2024) už bude na tuto slevu nárok jenom v případě, že druhý manžel pečuje o dítě do 3 roků.

Jinak se ale podmínky, v podstatě nezměnily. I nadále bude nutné, vejít se do limitu 68 000 Kč za rok. Nově se bude dokládat i věk a totožnost dítěte (rodný list) o které manžel/manželka pečuje.

Od příštího roku, tedy na tuto slevu bude nárok jenom u rodin, kde je jeden z manželů na rodičovské (jak rodičovská dovolená, tak případně rodičovský příspěvek může být právě jen do 3 roků dítěte).

Nově už tedy nebude nárok na slevu na manželku u důchodců, i bezdětných párů nebo tam kde je starší dítě. U důchodců by nově mohl být nárok na slevu na manželku jen v případě, že pečují o vnuka/vnučku (dítě jim bylo svěřeno do péče).