Příspěvek na péči je sociální dávka určená pro osoby se zdravotním postižením, nebo s jiným omezením, které potřebují pomoc se zvládáním běžných životních potřeb. V roce 2023, se projednávalo zvýšení, které nebylo schváleno. Ke zvýšení může dojít zřejmě až od 1. ledna 2024.

Péče o blízkou osobu: Zvýšení příspěvku na péči v roce 2024

Příspěvek na péči je jednou ze sociálních dávek. Vyřizuje se na Úřadu práce, a nárok na něj mají ti, kdo potřebují pomoc druhých. Příspěvek na péči je určen především pro osoby se zdravotním omezením, pro starší a nemohoucí osoby, nebo i pro všechny další, kdo se neobejdou bez pomoci druhých.

Kolik je příspěvek na péči v roce 2023

Příspěvek na péči je odstupňován podle toho, nakolik daná osoba nezvládá základní životní činnosti/potřeby. Rozlišují se 4 stupně (od lehké závislosti, až po úplnou závislost na pomoci druhých).

Kromě toho hraje roli i věk (u dětí do 18 roků, je nárok na vyšší částku, případně i na další zvýšení). Roli mohou hrát i příjmy.

Pokud je příjem (všech společně posuzovaných osob) nižší než dvojnásobek životního minima, pak je nárok na zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč za měsíc.

Příspěvek pro děti od 1 do 18 roků:

 • 3300 Kč pro I. stupeň (lehká závislost na pomoci)
 • 6600 Kč pro II. stupeň (středně těžká závislost na pomoci)
 • 13900 Kč pro III. stupeň (těžká závislost na pomoci)
 • 19200 Kč pro IV. stupeň (úplná závislost na pomoci)

Příspěvek pro dospělé (nad 18 roků):

 • 800 Kč pro I. stupeň (lehká závislost na pomoci)
 • 4400 Kč pro II. stupeň (středně těžká závislost na pomoci)
 • 12800 Kč pro III. stupeň (těžká závislost na pomoci)
 • 19200 Kč pro IV. stupeň (úplná závislost na pomoci)

Kdo má nárok na příspěvek na péči a na co se může použít?

Na příspěvek na péči mají nárok osoby, které se o sebe nedovedou postarat (vůbec nebo z části).

Může se jednat o osoby se zdravotním postižením nebo i s nějakým jiným omezením. Mohou to být jak nezletilé děti (starší než 1 rok), tak i dospělé nebo staré osoby. Nebo i kdokoliv jiný, kdo potřebuje pomoc od druhých.

U příspěvku na péči se posuzuje, nakolik je dotyčná osoba schopná, se o sebe postarat. Hodnotí se schopnost vykonávat různé základní životní činnosti a uspokojování základních potřeb. Od schopnosti najíst se, obléknout se, postarat se o hygienu a další fyziologické potřeby, přes schopnost orientace a komunikace.

Příspěvek na péči je určen na zajištění potřebné pomoci (péče):

 • Péči (pomoc), může poskytovat nějaký člen rodiny (péče o blízkou osobou), nebo i někdo cizí
 • Potřebnou dopomoc, mohou poskytnout i sociální a pečovatelské služby
 • Na příspěvek je nárok, i při pobytu ve specializovaném zařízení (typu hospic, apod.)

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2023 nebylo schváleno

Příspěvek na péči se již delší dobu neměnil. Zatímco v podstatě všechno zdražilo (včetně toho, kolik se platí u sociálních a pečovatelských služeb), příspěvek na péči je stále stejný.

V roce 2023, se projednával návrh na zvýšení příspěvku o cca 10%. Ke zvýšení původně mělo dojít už od začátku července 2023 (plánovalo se zvýšení od 1. 7. 2023).

Zvýšení příspěvku na péči od července 2023, ale nebylo schváleno. Mezi důvody pro zamítnutí valorizace, patří i špatný stav státního rozpočtu, a snaha vlády o úsporná opatření.

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2024

Aktualizace září 2023: MPSV zveřejnilo informace, ohledně plánovaného zvýšení příspěvku na péči. Podle všeho, se již podařilo dohodnout zvýšení této sociální dávky. Ke zvýšení ale dojde až od poloviny roku 2024 (více informací zde).

MPSV by dále chtělo nechat schválit i nový doplatek k příspěvku na péči. Na tento doplatek by byl nárok v případech, kdy standardní příspěvek nedostačuje na úhradu všech nákladů za péči.

Dalším možným termínem, o kterém se nyní hovoří, je začátek roku 2024. Příspěvek na péči by se mohl zvýšit od 1. ledna 2024. O možném zvýšení příspěvku na péči, se ale zatím stále jedná (zvýšení není definitivně schváleno).

Pokud by bylo zvýšení schváleno, pak by mohl být nárok na o cca 10% více peněz. Viz následující tabulka – příspěvek by se mohl zvýšit o 330 Kč – 1920 Kč u dětí do 18 roků, nebo o 1120 Kč – 2090 Kč u dospělých.

Zvýšení příspěvku na péči od 1. 1. 2024

Příspěvek na péči 2023 2024 Zvýšení
Dítě do 18 roků
Stupeň I. 3 300 Kč 3 630 Kč +330 Kč
Stupeň II. 6 600 Kč 7 260 Kč +660 Kč
Stupeň III. 13 900 Kč 15 290 Kč +1 390 Kč
Stupeň IV. 19 200 Kč 21 120 Kč +1 920 Kč
Osoby nad 18 roků
Stupeň I. 880 Kč 2 000 Kč +1 120 Kč
Stupeň II. 4 400 Kč 6 400 Kč +2 000 Kč
Stupeň III. 12 800 Kč 14 080 Kč +1 280 Kč
Stupeň IV. 19 200 Kč 21 290 Kč +2 090 Kč

Pravidelná valorizace příspěvku na péči stejně jako mají důchody

U příspěvku na péči se aktuálně řeší i pravidelná valorizace. Tedy, že by se příspěvek zvyšoval v nějakém pravidelném intervalu (například vždy od ledna) a zohledňoval by růst inflace.

Příspěvek na péči, zpravidla není jen nějaká dočasná sociální dávka. Je poměrně hodně lidí, kteří tuto sociální dávku pobírají dlouhodobě. A často je to jejich jediný příjem (nebo hlavní část jejich příjmu).

Zatímco důchody (včetně invalidního důchodu), se pravidelně zvyšují, pro příspěvek na péči (nebo i pro další sociální dávky s výjimkou příspěvku na bydlení, to neplatí).