Příspěvek na péči je sociální dávka určená pro osoby se zdravotním postižením, nebo s jiným omezením, které potřebují pomoc se zvládáním běžných životních potřeb. Od 1. července 2024, by mohlo dojít ke zvýšení příspěvku o 20% - 25%. Zvýšení ale zatím není definitivně schváleno.

Péče o blízkou osobu: Zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024

Příspěvek na péči je jednou ze sociálních dávek. Vyřizuje se na Úřadu práce, a nárok na něj mají ti, kdo potřebují pomoc druhých. Příspěvek na péči je určen především pro osoby se zdravotním omezením, pro starší a nemohoucí osoby, nebo i pro všechny další, kdo se neobejdou bez pomoci druhých.

Nový návrh na zvýšení příspěvku od 1. července 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo zřejmě již finální návrh, jak se zvýší příspěvek na péči od 1. července 2024.

Zvýšení příspěvku na péči 2024:

 • příspěvek pro stupeň I. se nebude zvyšovat (zůstane 880 Kč / 3 300 Kč)
 • příspěvek pro stupeň II. se zvýší o cca 12% (nově 4 900 Kč / 7 400 Kč)
 • příspěvek pro stupeň III. se zvýší o cca 16% (nově 14 800 Kč / 16 100 Kč)
 • příspěvek pro stupeň IV. se zvýší o cca 20% (nově 23 000 Kč / 23 000 Kč)
 • nově bude i stupeň IV+ pro osoby s úplnou závislostí v domácí péči, příspěvek bude 27 000 Kč (o 40% více)

Viz: Návrh na zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024

Kolik je příspěvek na péči v roce 2024

Příspěvek na péči je odstupňován podle toho, nakolik daná osoba nezvládá základní životní činnosti/potřeby. Rozlišují se 4 stupně (od lehké závislosti, až po úplnou závislost na pomoci druhých).

Kromě toho hraje roli i věk (u dětí do 18 roků, je nárok na vyšší částku, případně i na další zvýšení). Roli mohou hrát i příjmy.

Pokud je příjem (všech společně posuzovaných osob) nižší než dvojnásobek životního minima, pak je nárok na zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč za měsíc.

Příspěvek pro děti od 1 do 18 roků:

 • 3300 Kč pro I. stupeň (lehká závislost na pomoci)
 • 6600 Kč pro II. stupeň (středně těžká závislost na pomoci)
 • 13900 Kč pro III. stupeň (těžká závislost na pomoci)
 • 19200 Kč pro IV. stupeň (úplná závislost na pomoci)

Příspěvek pro dospělé (nad 18 roků):

 • 800 Kč pro I. stupeň (lehká závislost na pomoci)
 • 4400 Kč pro II. stupeň (středně těžká závislost na pomoci)
 • 12800 Kč pro III. stupeň (těžká závislost na pomoci)
 • 19200 Kč pro IV. stupeň (úplná závislost na pomoci)

Kdo má nárok na příspěvek na péči a na co se může použít?

Na příspěvek na péči mají nárok osoby, které se o sebe nedovedou postarat (vůbec nebo z části).

Může se jednat o osoby se zdravotním postižením nebo i s nějakým jiným omezením. Mohou to být jak nezletilé děti (starší než 1 rok), tak i dospělé nebo staré osoby. Nebo i kdokoliv jiný, kdo potřebuje pomoc od druhých.

U příspěvku na péči se posuzuje, nakolik je dotyčná osoba schopná, se o sebe postarat. Hodnotí se schopnost vykonávat různé základní životní činnosti a uspokojování základních potřeb. Od schopnosti najíst se, obléknout se, postarat se o hygienu a další fyziologické potřeby, přes schopnost orientace a komunikace.

Příspěvek na péči je určen na zajištění potřebné pomoci (péče):

 • Péči (pomoc), může poskytovat nějaký člen rodiny (péče o blízkou osobou), nebo i někdo cizí
 • Potřebnou dopomoc, mohou poskytnout i sociální a pečovatelské služby
 • Na příspěvek je nárok, i při pobytu ve specializovaném zařízení (typu hospic, apod.)

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2024 zatím nebylo schváleno

Příspěvek na péči se již delší dobu neměnil. Zatímco v podstatě všechno zdražilo (včetně toho, kolik se platí u sociálních a pečovatelských služeb), příspěvek na péči je stále stejný.

V roce 2023, se projednával návrh na zvýšení příspěvku o cca 10%. Ke zvýšení původně mělo dojít už od začátku července 2023 (plánovalo se zvýšení od 1. 7. 2023).

Zvýšení příspěvku na péči od července 2023, ale nebylo schváleno. Mezi důvody pro zamítnutí valorizace, patří i špatný stav státního rozpočtu, a snaha vlády o úsporná opatření.

S dalším návrhem na zvýšení této sociální dávky (a její pravidelnou valorizaci), přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v závěru roku 2023. Zatím se jedná pouze o první návrh (který navíc obsahuje dvě odlišné varianty – viz informace výše).

K návrhu bude probíhat připomínkové řízení, následně musí návrh schválit vláda, Parlament, Senát a prezident (jedná se o změnu zákona – celý legislativní proces zabere několik měsíců).

Pravidelná valorizace příspěvku na péči stejně jako mají důchody

U příspěvku na péči se aktuálně řeší i pravidelná valorizace. Tedy, že by se příspěvek zvyšoval v nějakém pravidelném intervalu (například vždy od července) a zohledňoval by růst inflace za předchozích 12 měsíců.

Příspěvek na péči, zpravidla není jen nějaká dočasná sociální dávka. Je poměrně hodně lidí, kteří tuto sociální dávku pobírají dlouhodobě. A často je to jejich jediný příjem (nebo hlavní část jejich příjmu).

Zatímco důchody (včetně invalidního důchodu), se pravidelně zvyšují, pro příspěvek na péči (nebo i pro další sociální dávky s výjimkou příspěvku na bydlení, to neplatí).