Pokud exekutor nařídí srážky, pak se jejich výpočet u výplaty z DPP provádí podle identických pravidel, jako třeba u výplaty ze zaměstnání.

Kalkulačka – výpočet exekuce na DPČ od 1. 7. 2022?

Máte uzavřenu dohodou o pracovní činnosti, a zajímalo by vás, jak je to s exekucí na příjem z DPČ? Je v zásadě jedno, jestli se jedná o nějakou krátkodobou brigádu, přivýdělek v době, kdy jste na mateřské nebo na rodičovské, nebo jestli máte DPČ, jako vedlejší příjem k hlavnímu zaměstnání.

Pokud máte příjem z DPČ, pak může exekutor, v případě exekučních srážek, postihnout i tento příjem. Obecně totiž platí, že exekutor může nařídit srážky nejenom z platu nebo ze mzdy, ale i z různých dalších příjmů.

Exekuce může ale být i na podporu v nezaměstnanosti, na sociální dávky, na mateřskou, na rodičovský příspěvek, nebo třeba na nemocenské dávky. To jestli se jedná o výplatu ze zaměstnání, příjem z DPP nebo z DPČ, také nehraje žádnou zvláštní roli. Pokud jsou nařízeny exekuční srážky, provádí se z různých příjmů podle stejných pravidel.

Výpočet exekuce na příjem z DPČ v roce 2022

Do kalkulačky pro výpočet srážek při exekuci, zadávejte svoji čistou mzdu z DPČ (nebo i jiný příjem jako je DPP, výplata, podpora, důchod, mateřská nebo rodičovská, podmínky pro výpočet jsou stejné u všech těchto příjmů):

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Exekuce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) 2022

Dohoda o pracovní činnosti se nejčastěji používá pro různé dlouhodobější brigády, nebo přivýdělky, u kterých není vyhovující DPP (dohoda o provedení práce), která má limit 300 hodin za rok. Při příjmu z DPČ do 3500 Kč, se neplatí zdravotní pojištění (a obvykle ani sociální pojištění). Daně se však platí vždy. Stejně tak jako se sociální a zdravotní pojištění platí při příjmu nad 3500 Kč.

Pokud exekutor nařídí srážky, pak se jejich výpočet u výplaty z DPP provádí podle identických pravidel, jako třeba u výplaty ze zaměstnání. Není zde žádný zvláštní rozdíl.

Jediným rozdílem může být snad jen to, že pokud je DPČ sjednána na nějaký menší rozsah práce/hodin, a tím i menší příjem, může nastat situace, kdy je výše příjmu nižší než nezabavitelná částka, a exekutor pak reálně nic nedostane.

Nejvyšší soud rozhodl, že nezabavitelné minimum bude v roce 2022 vyšší

Nejvyšší soud vydal 8. června 2022 rozhodnutí, že nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, musí být vyšší.

Rozhodnutí soudu, je nyní závazné pro všechny, kdo řeší insolvenční nebo exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, mateřská, podpora, apod.).

Aktuální nezabavitelné minimum, by tedy mělo být 9416,25 Kč (platí od 1. 7. 2022). Pokud má dlužník i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak je to o 3138,75 Kč více.

Více informací o rozhodnutí Nejvyššího soudu najdete zde

Kolik peněz mi zůstane při exekuci na DPČ v roce 2022?

Pokud jsou nařízeny exekuční srážky, neznamená to, že by exekutor mohl zabavit celou výplatu. Vždy vám zůstává určitá část příjmu – nezabavitelné minimum. Tato nezabavitelná částka pak vychází z toho, jestli případně máte manželku nebo manžela, nebo nějaké děti (ke kterým byste měli vyživovací povinnost).

Základní nezabavitelné minimum je od 1. 7. 2022 částka 9416,25 Kč. Za manžela/manželku se pak připočítává zvýšení o 3138,75 Kč. Pokud byste měli nějaké děti, a nejednalo by se o exekuci kvůli dlužnému výživnému (alimentům) pro tyto děti, pak se nezabavitelné minimum zvyšuje o dalších 3138,75 Kč za každé dítě.

Pokud by se jednalo o zaměstnance, který pracuje na DPČ, a má manželku a dvě děti, pak je jeho základní nezabavitelné minimum ve výši 18 833  Kč. Pokud by takový zaměstnanec měl čistou mzdu „jenom“ např. 17 000 Kč měsíčně, pak mu reálně exekutor nemůže nic zabavit.

Výpočet exekuce – srážky v roce 2022 (od 1. 7. 2022)

To jestli, a kolik, reálně „zabaví“ exekutor, záleží především na tom, jak je vysoká čistá mzda a jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku (viz: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?).

Modelový příklad: Zaměstnanec pracuje na DPČ (jedná se o jeho jediný příjem). Výše čisté mzdy je 19 300 Kč. Srážky budou prováděny z důvodu přednostní pohledávky – zaměstnanec neplatil alimenty a ty jsou teď exekutorem vymáhány. Zaměstnanec má jedno dítě z prvního manželství (tomu dluží výživné) a druhé dítě ze současného manželství:

 • Čistá mzda z DPČ = 19300 Kč
 • Základní nezabavitelná částka za zaměstnance = 9416,25 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 3138,75 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částka za první dítě = nezapočítá se
 • Zvýšení nezabavitelné částky za druhé dítě = 3138,75 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 15 694 Kč
 • Zbytek mzdy (3 606 Kč) se rozdělí na třetiny
 • Dvě třetiny dostává exekutor na úhradu nezaplacených alimentů = 2 404 Kč
 • Jedna třetina (1 202 Kč) se připočítá k nezabavitelné částce a dostává jí zaměstnanec
 • Celkové srážky na exekuci = 2 404 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 16 896 Kč

Výpočet exekuce při více zaměstnáních současně?

Poměrně časté je i to, že někdo pracuje v zaměstnání na hlavní pracovní poměr a současně vykonává nějaké další zaměstnání (brigádu, přivýdělek), pro stejného (nebo jiného) zaměstnavatele. Při takovém souběhu více příjmů, může exekuce postihnout všechny tyto příjmy.

Nezabavitelné minimum se započítává jen jednou (buď pouze u jednoho zaměstnavatele, nebo se případně zohlední poměrná část u všech zaměstnavatelů). Zjednodušeně se to pak dá spočítat tak, že se nejprve sečtou všechny čisté příjmy ze všech zaměstnání. Vypočítá se srážka a zbytek. Ten pak vyplatí jeden zaměstnavatel, nebo je v určitém poměru rozdělen mezi jednotlivá zaměstnání (zaměstnavatele).