Pokud exekutor nařídí srážky, pak se jejich výpočet u výplaty z DPČ provádí podle identických pravidel, jako třeba u výplaty ze zaměstnání.

Kalkulačka výpočet exekuce 2024 – příjem z práce na dohodu DPČ

Máte uzavřenu dohodou o pracovní činnosti, a zajímalo by vás, jak je to s exekucí na příjem z DPČ? Je v zásadě jedno, jestli se jedná o nějakou krátkodobou brigádu, přivýdělek v době, kdy jste na mateřské nebo na rodičovské, nebo jestli máte DPČ, jako vedlejší příjem k hlavnímu zaměstnání.

Pokud máte příjem z DPČ, pak může exekutor, v případě exekučních srážek, postihnout i tento příjem. Obecně totiž platí, že exekutor může nařídit srážky nejenom z platu nebo ze mzdy, ale i z různých dalších příjmů.

Exekuce může ale být i na podporu v nezaměstnanosti, na sociální dávky, na mateřskou, na rodičovský příspěvek, nebo třeba na nemocenské dávky. To jestli se jedná o výplatu ze zaměstnání, příjem z DPP nebo z DPČ, také nehraje žádnou zvláštní roli. Pokud jsou nařízeny exekuční srážky, provádí se z různých příjmů podle stejných pravidel.

Změny u dohody DPP a DPČ v 2024

Pro dohody (DPP a DPČ) se plánují velké změny. V roce 2023, se byla schválena větší novela zákoníku práce. Současně jsou schváleny i další velké změny (konsolidační balíček), které se budou týkat i dohodářů.

Novela zákoníku práce:

 • při práci na dohodu (DPP a DPČ), je od 1. 1. 2024 nárok na dovolenou
 • nárok na dovolenou bude po odpracování alespoň 80 hodin
 • za každých odpracovaných 20 hodin, bude nárok na 1,54 hodiny dovolené
 • u dohody DPP a DPČ je nárok i na příplatek za práci o víkendu, v noci nebo ve státní svátek
 • u dohody bude nárok i na ošetřovné (až od 1. 1. 2025)

Konsolidační balíček (změny od července 2024):

 • zpřísní se podmínky pro dohody – všechny dohody (týká se především DPP) se budou evidovat na ČSSZ
 • od určitého příjmu (25% nebo 40% průměrné mzdy) se bude platit pojištění (nyní se u dohody často platí daně, sociální a zdravotní se leckdy neplatí)

Výpočet exekuce na příjem z DPČ v roce 2024

Do kalkulačky pro výpočet srážek při exekuci, zadávejte svoji čistou mzdu z DPČ (nebo i jiný příjem jako je DPP, výplata, podpora, důchod, mateřská nebo rodičovská, podmínky pro výpočet jsou stejné u všech těchto příjmů):

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Exekuce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) 2024

Dohoda o pracovní činnosti se nejčastěji používá pro různé dlouhodobější brigády, nebo přivýdělky, u kterých není vyhovující DPP (dohoda o provedení práce), která má limit 300 hodin za rok.

Při příjmu z DPČ do 4000 Kč, se neplatí zdravotní pojištění (a obvykle ani sociální pojištění). Daně se však platí vždy. Stejně tak jako se sociální a zdravotní pojištění platí při příjmu nad 4000 Kč.

Pokud exekutor nařídí srážky, pak se jejich výpočet u výplaty z DPP provádí podle identických pravidel, jako třeba u výplaty ze zaměstnání. Není zde žádný zvláštní rozdíl.

Jediným rozdílem může být snad jen to, že pokud je DPČ sjednána na nějaký menší rozsah práce/hodin, a tím i menší příjem, může nastat situace, kdy je výše příjmu nižší než nezabavitelná částka, a exekutor pak reálně nic nedostane.

Kolik peněz mi zůstane při exekuci na DPČ v roce 2024?

Pokud jsou nařízeny exekuční srážky, neznamená to, že by exekutor mohl zabavit celou výplatu. Vždy vám zůstává určitá část příjmu – nezabavitelné minimum. Tato nezabavitelná částka pak vychází z toho, jestli případně máte manželku nebo manžela, nebo nějaké děti (ke kterým byste měli vyživovací povinnost).

Základní nezabavitelné minimum je od 1. 1. 2024 částka 12 705 Kč. Za manžela/manželku se pak připočítává zvýšení o 3176 Kč. Pokud byste měli nějaké děti, a nejednalo by se o exekuci kvůli dlužnému výživnému (alimentům) pro tyto děti, pak se nezabavitelné minimum zvyšuje o dalších 3176 Kč za každé dítě.

Pokud by se jednalo o zaměstnance, který pracuje na DPČ, a má manželku a dvě děti, pak je jeho základní nezabavitelné minimum ve výši 22 234  Kč. Pokud by takový zaměstnanec měl čistou mzdu „jenom“ např. 20 000 Kč měsíčně, pak mu reálně exekutor nemůže nic zabavit.

Výpočet exekuce – srážky v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

To jestli, a kolik, reálně „zabaví“ exekutor, záleží především na tom, jak je vysoká čistá mzda a jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku (viz: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?).

Modelový příklad: Zaměstnanec pracuje na DPČ (jedná se o jeho jediný příjem). Výše čisté mzdy je 20 000 Kč. Srážky budou prováděny z důvodu přednostní pohledávky – zaměstnanec neplatil alimenty a ty jsou teď exekutorem vymáhány. Zaměstnanec má jedno dítě z prvního manželství (tomu dluží výživné) jiné děti nemá:

 • Čistá mzda z DPČ = 20 000 Kč
 • Základní nezabavitelná částka za zaměstnance = 12 705 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku =3 176,17 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částka za první dítě = nezapočítá se
 • Nezabavitelná částka celkem = 15 881 Kč
 • Zbytek mzdy (4 119 Kč) se rozdělí na třetiny
 • Dvě třetiny dostává exekutor na úhradu nezaplacených alimentů = 2 764 Kč
 • Jedna třetina (1373 Kč) se připočítá k nezabavitelné částce a dostává jí zaměstnanec
 • Celkové srážky na exekuci = 2 764 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 17 254 Kč

Výpočet exekuce při více zaměstnáních současně?

Poměrně časté je i to, že někdo pracuje v zaměstnání na hlavní pracovní poměr a současně vykonává nějaké další zaměstnání (brigádu, přivýdělek), pro stejného (nebo jiného) zaměstnavatele. Při takovém souběhu více příjmů, může exekuce postihnout všechny tyto příjmy.

Nezabavitelné minimum se započítává jen jednou (buď pouze u jednoho zaměstnavatele, nebo se případně zohlední poměrná část u všech zaměstnavatelů). Zjednodušeně se to pak dá spočítat tak, že se nejprve sečtou všechny čisté příjmy ze všech zaměstnání. Vypočítá se srážka a zbytek. Ten pak vyplatí jeden zaměstnavatel, nebo je v určitém poměru rozdělen mezi jednotlivá zaměstnání (zaměstnavatele).