I během neschopenky, je možné v určitých případech pracovat v zaměstnání, na brigádě (DPP nebo DPČ), nebo podnikat jako OSVČ. Musí být ale dodržena doba vycházek, pokyny lékaře (léčebný režim) a nesmí se jednat o práci v zaměstnání, pro které je vystavena neschopenka.

Práce, brigáda, přivýdělek nebo podnikání během neschopenky

Během neschopenky (když je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným), obvykle nebývá vykonávána žádná výdělečná činnost. Nemusí to ale platit vždy.

Mohou nastat různé situace, kdy sice není možné ze zdravotních důvodů vykonávat hlavní zaměstnání, ale je možné vykonávat nějakou jinou výdělečnou činnost. Například nějakou nenáročnou administrativní činnost z domu, věnovat se překládání z cizího jazyka, apod.

Kdy je možná práce v zaměstnání během pracovní neschopnosti?

Během neschopenky (když je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným), není možné vykonávat práci v zaměstnání (pro které je vystavena neschopenka).

S nárokem na nemocenské dávky je spojeno několik omezení:

  • Musí být dodržovány vycházky (vycházky mohou být maximálně 6 hodin denně, od 7:00 do 19:00; mimo dobu vycházek musí být nemocná osoba doma, na adrese, kterou uvedla na začátku neschopenky)
  • Musí být dodržován léčebný režim (jedná se o pokyny lékaře a různá omezení, která vyplývají z aktuálního zdravotního stavu)
  • Nesmí být vykonávána pracovní činnost (nebo samostatně výdělečná činnost), na jejímž základě vznikla účast na nemocenském pojištění (a nárok na nemocenské dávky)

Během neschopenky, tedy není možné pracovat v zaměstnání, pro které je vystavena neschopenka. A to ani v době vycházek. Není možné tuto práci vykonávat ani z domu (na home-office).

Nesmí být ani vykonávána stejná nebo podobná pracovní činnost pro jiného zaměstnavatele (pokud zdravotní stav neumožňuje výkon nějakého typu práce pro jednoho zaměstnavatele, pak logicky není možné stejnou pracovní činnost vykonávat někde jinde).

Dvě zaměstnání nebo práce na HPP + brigáda a neschopenka

Při dvou zaměstnáních, nebo při kombinaci zaměstnání na HPP + nějaká brigáda na dohodu DPP nebo DPČ, může být nárok i na dvě neschopenky.

Pokud jsou v obou zaměstnáních splněny podmínky pro nárok na nemocenskou (u dohody DPP musí být příjem nad 10 000 Kč, u dohody DPČ musí být příjem od 4000 Kč, a případně i další podmínky), pak může být neschopenka vystavena pro obě zaměstnání (pro všechna zaměstnání/dohody).

A nemocenská se pak může vypočítat na základě příjmu z obou (všech) zaměstnání. Není to sice přímo tak, že by tím byl nárok na dvojnásobnou nemocenskou, ale určitě může být nárok na vyšší nemocenské dávky.

Brigáda nebo přivýdělek na dohodu během pracovní neschopnosti

Poměrně mnoho lidí, má vedle hlavní práce (HPP), i nějakou brigádu nebo přivýdělek (obvykle na dohodu DPP nebo DPČ).

V případě neschopenky, jsou zde 2 možnosti:

  • Brigádu na dohodu DPP nebo DPČ je možné vykonávat i během neschopenky
  • Brigádu na dohodu DPP nebo DPČ není možné vykonávat i během neschopenky

Obecně platí, že i během neschopenky je možné vykonávat nějakou jinou výdělečnou činnost. A to jak práci v nějakém jiném zaměstnání (pro jiného zaměstnavatele), tak případně nějakou brigádu (přivýdělek) na dohodu DPP nebo DPČ (může být i pro stejného zaměstnavatele, pokud je dohoda sjednána na odlišnou pracovní činnost). Případně je možné podnikat jako OSVČ.

Hlavní podmínkou, aby bylo možné pracovat i během nemocenské je ale to, že daná práce nebo podnikání, nesmí být v rozporu s omezeními, která jsou spojeny s neschopenkou.

Typickým případem může být situace, kdy někdo pracuje jako dělník ve firmě, a pro toto zaměstnání má vystavenou neschopenku.

Současně má ale další práci na dohodu (přivýdělek na dohodu DPP nebo DPČ), například na nějakou administrativní činnost, kterou je možné vykonávat jenom z domu (práce na počítači):

  • Pokud by výkon takové práce nebyl v rozporu s omezeními stanovenými lékařem, pak je možné pracovat i během nemocenské
  • Pokud by se jednalo práci mimo domov, pak by to bylo možné jenom v době, kdy jsou povoleny vycházky

Podnikání jako OSVČ (vedlejší činnost) během neschopenky

Dalším podobným případem, může být situace, kdy má někdo zaměstnání na HPP, a k tomu provozuje podnikání jako vedlejší činnost – například nějaký e-shop, nebo nějaké jiné podnikání, kde je to spíše o administrativě, než o nějaké těžké práci někde venku.

I takové podnikání, by se dalo bez problémů provozovat během pracovní neschopnosti. V případě zmíněného e-shopu, je tam asi jen minimum nějaké těžké fyzické práce, maximálně občas nějaká návštěva pošty nebo někde na úřadu (což by se dalo řešit v době vycházek, pokud to umožňuje zdravotní stav).

Podnikání jako OSVČ (hlavní činnost) během nemocenské

Trochu jiná situace by to ale byla v případě, že by se jednalo o podnikání na hlavní činnost, a neschopenka by byla vystavena na základě dobrovolné účasti na nemocenském pojištění u OSVČ.

Podnikatelé (OSVČ) nesmí během neschopenky osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Když je podnikatel na neschopence (celý kalendářní měsíc), tak ani nemusí platit ani povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění (protože obvykle nepodniká a nemá příjmy).

Výkon samostatně výdělečné činnosti během neschopenky, je možný jenom omezeně. Například pokud by měl OSVČ zaměstnance, pak jeho podnikání může pokračovat dál. Pokud by ale neměl zaměstnance, tak nesmí sám, osobně vykonávat nějakou činnost v provozovně.

Práce, brigáda nebo podnikání během mateřské dovolené (při pobírání PPM)

Během mateřské dovolené, mají těhotné ženy a maminky, kterým se narodilo dítě, nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Mateřská (PPM) spadá pod dávky, které jsou placené na základě nemocenského pojištění (tedy stejně, jako nemocenská během pracovní neschopnosti).

Během mateřské dovolené (v době, kdy žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství), sice není žádné omezení v podobě vycházek nebo léčebného režimu.

I v případě nároku na PPM, ale platí omezení, že není množné vykonávat pracovní činnost v zaměstnání (nebo osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost jako OSVČ), na jejímž základě vznikl nárok na mateřskou.

Práce, brigáda nebo podnikání během rodičovské dovolené (při pobírání rodičovského příspěvku)

Na rozdíl od mateřské dovolené, ale pro rodičovskou dovolenou, neplatí žádná omezení, která by se týkala práce v zaměstnání, práce na dohodu DPP nebo DPČ, nebo podnikání jako OSVČ.

Během rodičovské dovolené (a/nebo v době, kdy je pobírán rodičovský příspěvek), nejsou nijak omezeny příjmy nebo forma výdělečné činnosti.

Je nutné pouze zajistit řádnou celodenní péči o dítě. To ale ve výsledku může znamenat, že se o dítě postará babička nebo chůva. U dětí do 2 roků je omezení, na maximálně 92 hodin za měsíc ve školce nebo v jeslích.

Práce v jiném zaměstnání nebo na brigádě během dovolené

Pokud bude zaměstnanec čerpat v zaměstnání dovolenou, pak ho to nijak neomezuje v možné práci pro jiného zaměstnavatele. Během řádné dovolené v zaměstnání, je možné bez omezení pracovat nebo podnikat.

Platí zde jen běžná omezení, daná zákoníkem práce nebo služebním zákonem u státních zaměstnanců (například souhlas zaměstnavatele s podnikáním, nebo s prací pro jinou firmu, která podniká ve stejném oboru, apod.).