Životní minimum může vláda zvýšit, pokud je inflace vyšší než 5%. Celková inflace za minulý rok, bude cca 10,8%. Od 1. 1. 2024, ale zatím k žádnému zvýšení nedochází. Od ledna budou zatím platit stejné hodnoty, jako v minulém roce. Základní životní minimum pro jednotlivce je 4 860 Kč (existenční minimum je 3 130 Kč).

Kalkulačka výpočet životního minima 2024 – kolik bude životní a existenční minimum od ledna 2024?

Začátek skoro každého roku, je obvykle spojen s velkým množstvím novinek a změn. Nejinak tomu bude i v roce 2024. Od 1. ledna 2024, totiž začne platit vládní konsolidační balíček, který mění přes 60 různých zákonů. A bude se zdražovat. Současně se ale mění i podmínky pro některé sociální dávky.

Co se bude měnit od začátku roku 2024?

Od 1. ledna 2024, začne platit většina změn, která vláda naplánovala ve svém úsporném (konsolidačním) balíčku. A také proběhnou i další změny, ke kterým dochází každý rok (jako je například valorizace důchodů od ledna).

Hlavní změny 2024:

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024?

Pro rok 2024, zatím není schváleno žádné zvýšení, a zatím to vypadá, že od 1. ledna 2024 nebude nic měnit. Vláda ale může schválit nějaké zvýšení i kdykoliv během roku (například od dubna 2024 nebo od července 2024). Pro změnu a zvýšení, postačuje pouze nařízení vlády. Není potřeba měnit zákon, a tak se to dá vyřídit velmi rychle.

K zatím poslednímu zvýšení částek životného a existenčního minima, došlo na začátku minulého roku (od 1. 1. 2023, se zvyšovalo o 5,2%).  Během uplynulého roku, ale stále byla poměrně hodně vysoká inflace (ČNB předpokládá, že celková roční inflace bude 10,8%).

Podle zákona o životním a existenčním minimu (zákon číslo 110/2006 Sb.), může vláda rozhodnout o zvýšení životního minima, pokud byla inflace alespoň 5% – viz paragraf 9, odstavec 1:

§ 9 Zvýšení částek životního a existenčního minima

(1) Částky životního minima stanovené v § 2 a § 3 odst. 2 a 3 a částku existenčního minima stanovenou v § 5 odst. 1 může vláda zvýšit nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby vyjádřeného růstem příslušného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem (dále jen „příslušný index spotřebitelských cen“) ve stanoveném rozhodném období za podmínky, že příslušný index spotřebitelských cen vzroste od počátku rozhodného období alespoň o 5 %.

Vzhledem k tomu, že celková inflace bude lehce přes 10%, pak je splněna podmínka pro případnou valorizaci existenčního a životního minima. V zákoně je ale použit termín „vláda může“. Není to tedy povinnost, jako u důchodů (u důchodů zákon nařizuje povinnou valorizaci, pokud je vysoká inflace, nebo jsou splněny další podmínky pro zvyšování důchodů).

Kolik bude životní minimum od 1. ledna 2024

Rozhodnutí o zvýšení životného minima v roce 2024, zatím nepadlo. V následující tabulce se můžete podívat kolik je aktuálně platné životní a existenční minimum – uvedené částky zatím platí i pro rok 2024

Tabulka: Kolik je životní minimum pro rok 2024

Životní minimum 2024 2024
Existenční minimum 3 440 Kč
Životní minimum jednotlivce 5 340 Kč
První osoba v domácnosti 4 910 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 4 440 Kč
Dítě do 6 roků 2 720 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 3 350 Kč
Dítě od 15 do 26 roků 3 840 Kč

Životní minimum 2024 – jaké sociální dávky to ovlivňuje?

Pokud by došlo ke zvýšení životního a existenčního minima, pak to bude mít velký vliv na celou oblast sociálních dávek:

  • Přídavky na dítě = na dětské přídavky je nárok, pokud příjmy rodiny nepřekročí 3,4 násobek životního minima; při zvýšení by mělo na přídavky nárok více dětí (rodin)
  • Porodné = na porodné je nárok, když se narodí na první nebo druhé dítě, a příjmy nepřekračují 2,7 násobek životního minima; po zvýšení by na porodné mělo v roce nárok více maminek
  • Příspěvek na péči = zvýšení životního minima, nemá přímo vliv na zvýšení příspěvku na péči (to se také řeší a zvýšení se plánuje během roku 2024); zvýšené životní minimum má ale vliv na příplatek 2000 Kč k příspěvku na péči, na který je nárok, pokud jsou příjmy nižší než dvojnásobek životního minima
  • Příspěvek na živobytí = na doplatek do životního minima, mají nárok lidé ve hmotné nouzi; při zvýšení bude mít na doplatek nárok více lidí (jak rodin, tak i jednotlivců) a budou od Úřadu práce dostávat i více peněz na živobytí
  • Doplatek na bydlení = i na doplatek na bydlení, by díky zvýšení životního minima, mohlo mít nárok více lidí (od ledna 2024, se bude měnit i příspěvek na bydlení, u něj ale nemá změna životního minima vliv)
  • Dávky pro Ukrajince = od července jsou sociální dávky pro Ukrajince navázané na to, kolik je životní a existenční minimum; zvýšení životního a existenčního minima by znamenalo i zvýšení dávek pro Ukrajince

Výše uvedené změny, ale určitě nejsou všechny. Životní minimum má vliv i na výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo nezabavitelného minima při insolvenci. A mělo by to vliv i v dalších oblastech.

Kalkulačka: Výpočet životního minima od ledna 2024

V této kalkulačce pro výpočet životního minima, si můžete spočítat, kolik by je životní a existenční minimum od ledna 2024 (výpočet platí i pro jednotlivce nebo i pro rodinu).

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet