Životní minimum může vláda zvýšit, pokud je inflace vyšší než 5%. Celková inflace za minulý rok, bude cca 10,8%. Od 1. 1. 2024, by se mohlo životní a existenční minimum zvýšit o 10%. Mělo by to velký vliv na různé sociální dávky (přídavky na dítě, porodné, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na péči, atd.).

Kalkulačka zvýšení životního minima 2024 – kolik bude životní a existenční minimum od ledna 2024?

Začátek skoro každého roku, je obvykle spojen s velkým množstvím novinek a změn. Nejinak tomu bude i v roce 2024. Od 1. ledna 2024, totiž začne platit vládní konsolidační balíček, který mění přes 60 různých zákonů. A bude se zdražovat. Současně se ale mění i podmínky pro některé sociální dávky a mělo by se zvýšit i životní a existenční minimum.

Co se bude měnit od začátku roku 2024?

Od 1. ledna 2024, začne platit většina změn, která vláda naplánovala ve svém úsporném (konsolidačním) balíčku. A také proběhnou i další změny, ke kterým dochází každý rok (jako je například valorizace důchodů od ledna).

Hlavní změny 2024:

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024

Od začátku roku 2024, by také mohlo dojít ke zvýšení životního a existenčního minima. To se naposledy zvyšovalo na začátku roku 2023.

Během uplynulého roku, ale stále byla poměrně hodně vysoká inflace (ČNB předpokládá, že celková roční inflace bude 10,8%). Na základě toho, by tedy vláda měla schválit další zvýšení životního minima od 1. ledna 2024.

Podle zákona o životním a existenčním minimu (zákon číslo 110/2006 Sb.), může vláda rozhodnout o zvýšení životního minima, pokud byla inflace alespoň 5% – viz paragraf 9, odstavec 1:

§ 9 Zvýšení částek životního a existenčního minima

(1) Částky životního minima stanovené v § 2 a § 3 odst. 2 a 3 a částku existenčního minima stanovenou v § 5 odst. 1 může vláda zvýšit nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby vyjádřeného růstem příslušného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem (dále jen „příslušný index spotřebitelských cen“) ve stanoveném rozhodném období za podmínky, že příslušný index spotřebitelských cen vzroste od počátku rozhodného období alespoň o 5 %.

Vzhledem k tomu, že celková inflace bude lehce přes 10%, pak je splněna podmínka pro případnou valorizaci existenčního a životního minima. V zákoně je ale použit termín „vláda může“. Není to tedy povinnost, jako u důchodů (u důchodů zákon nařizuje povinnou valorizaci, pokud je vysoká inflace, nebo jsou splněny další podmínky pro zvyšování důchodů).

O zvýšení životního minima od 1. ledna 2024, by měla vláda jednat během listopadu 2023. Nejpozději v průběhu prosince 2023, by mělo být jasné, jestli a kolik se bude zvyšovat životní minimum.

Kolik bude životní minimum od 1. ledna 2024

Rozhodnutí o zvýšení životného minima v roce 2024, zatím nepadlo. Dá se ale očekávat, že vláda schválí alespoň částečnou valorizaci. Nemusí to tedy být zvýšení rovnou o celých 10%, ale například může dojít ke zvýšení jenom o 5%.

V následující tabulce se můžete podívat na teoretický výpočet, kolik by mohl být životní minimum, pokud by od ledna 2024 došlo ke zvýšení o 10%.

Tabulka: Zvýšení životního minima od 1. 1. 2024

Životní minimum 2024 2023 Od 1. 1. 2024 Zvýšení
Existenční minimum 3 130 Kč 3 440 Kč +310 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč 5 340 Kč +480 Kč
První osoba v domácnosti 4 470 Kč 4 910 Kč +440 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 4 040 Kč 4 440 Kč +400 Kč
Dítě do 6 roků 2 480 Kč 2 720 Kč +240 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 3 050 Kč 3 350 Kč +300 Kč
Dítě do 26 roků) 3 490 Kč 3 840 Kč +350 Kč

Poznámka: Zvýšení životního a existenčního minima pro rok 2024, zatím nebylo schváleno. Výpočet zvýšení je tedy jenom teoretický příklad, kolik bude životní minimum, pokud dojde k valorizaci o 10%.

Zvýšení životního minima 2024 – jaké sociální dávky to ovlivní?

Pokud by došlo ke zvýšení životního a existenčního minima od 1. 1. 2024, pak to bude mít velký vliv na celou oblast sociálních dávek:

  • Přídavky na dítě = na dětské přídavky je nárok, pokud příjmy rodiny nepřekročí 3,4 násobek životního minima; při zvýšení by mělo na přídavky nárok více dětí (rodin)
  • Porodné = na porodné je nárok, když se narodí na první nebo druhé dítě, a příjmy nepřekračují 2,7 násobek životního minima; po zvýšení by na porodné mělo v roce 2024 nárok více maminek
  • Příspěvek na péči = zvýšení životního minima, nemá přímo vliv na zvýšení příspěvku na péči (to se také řeší a zvýšení se plánuje během roku 2024); zvýšené životní minimum má ale vliv na příplatek 2000 Kč k příspěvku na péči, na který je nárok, pokud jsou příjmy nižší než dvojnásobek životního minima
  • Příspěvek na živobytí = na doplatek do životního minima, mají nárok lidé ve hmotné nouzi; při zvýšení bude mít na doplatek nárok více lidí (jak rodin, tak i jednotlivců) a budou od Úřadu práce v roce 2024 dostávat i více peněz na živobytí
  • Doplatek na bydlení = i na doplatek na bydlení, by díky zvýšení životního minima, mohlo mít nárok více lidí (od ledna 2024, se bude měnit i příspěvek na bydlení, u něj ale nemá změna životního minima vliv)
  • Dávky pro Ukrajince = od července jsou sociální dávky pro Ukrajince navázané na to, kolik je životní a existenční minimum; pokud od ledna 2024 dojde ke zvýšení, pak to znamená i zvýšení dávek pro Ukrajince

Výše uvedené změny, ale určitě nejsou všechny. Zvýšení životního minima, by znamenalo i zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo nezabavitelného minima při insolvenci. A mělo by to vliv i v dalších oblastech.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení životního minima od ledna 2024

V této kalkulačce pro výpočet životního minima, si můžete spočítat, kolik by mohlo být životní a existenční minimum od ledna 2024 (výpočet platí i pro jednotlivce nebo i pro rodinu).

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 5340 Kč
První osoba - 4910 Kč
Dalsi osoby - 4440 Kč
Děti do 6 roků
2720 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3350 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3840 Kč
Výpočet