Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy z posledního zaměstnání.

Kalkulačka – výpočet: Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2022?

Zajímalo by vás, na jakou podporu v nezaměstnanosti byste měli nárok, pokud byste dostali výpověď a byli nezaměstnaní? Na této stránce najdete aktuální verzi kalkulačky pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Sami si tak můžete spočítat, na kolik peněz byste měli nárok, pokud byste skončili v zaměstnání, a byli na Úřadu práce.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2022?

Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy z posledního zaměstnání. Počítá se průměrná mzda z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí. Pokud byste v zaměstnání skončili třeba na konci dubna 2022, a o podporu si šli žádat v květnu 2022, pak by se podpora počítala na základě průměrné měsíční čisté mzdy za měsíce leden – březen 2022.

To, kolik je podpora v nezaměstnanosti, je odstupňováno. První dva měsíce dostáváte 65% z průměrné čisté mzdy. Druhé dva měsíce dostáváte 50% z průměrné čisté mzdy. A po zbytek doby (maximální délka podpory je 11 měsíců) dostáváte 45%.

Pokud je ale zaměstnání ukončeno z vaší strany (výpovědí od zaměstnance nebo dohodou), bez uvedení vážného důvodu (paragraf 5c, Zákon o zaměstnanosti), pak je podpora po celou dobu jen 45%.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2022

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2022
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2022

I když se podpora počítá jako určité % z vaší průměrné čisté mzdy, je zde určité omezení. A to je maximální výše podpory. Tedy, i kdybyste měli hodně vysokou čistou mzdu, nikdy nemůžete dostat více, než je tato maximální podpora. Ta je pro rok 2022 stanovena na 21 488 Kč. Maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2022 ve výši 24 081 Kč.

Kdo má nárok na podporu?

Hlavní podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je minimální „odpracovaná“ doba 12 měsíců za poslední dva roky. Nemusí se ale jednat čistě jen o práci v zaměstnání. Podstatná je zde účast na důchodovém pojištění. Na podporu tak má nárok i OSVČ, který si nejméně 12 měsíců platil sociální pojištění. Stejně tak má nárok třeba i žena po rodičovské. Rodičovská se totiž započítává jako tzv. náhradní doba účasti na důchodovém pojištění.

Podpora po skončení studia na střední nebo vysoké škole

Po skončení studia na střední nebo vysoké škole zpravidla není nárok na podporu v nezaměstnanosti. To je dáno tím, že za studenty nikdo neplatí důchodové pojištění (stát za studenty platí jenom zdravotní pojištění). Po skončení studia by mohl být nárok na podporu pouze v případě, že by student během studia pracoval. Tedy, že by splňoval podmínku odpracovaných 12 měsíců za poslední dva roky.