Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy (průměrný výdělek za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí) z posledního zaměstnání.

Kalkulačka – výpočet: Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Zajímalo by vás, na jakou podporu v nezaměstnanosti byste měli nárok, pokud byste dostali výpověď a byli nezaměstnaní? Na této stránce najdete aktuální verzi kalkulačky pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Sami si tak můžete spočítat, na kolik peněz byste měli nárok, pokud byste skončili v zaměstnání, a byli na Úřadu práce.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy z posledního zaměstnání. Počítá se průměrná mzda (průměrný výdělek) z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí. Pokud byste v zaměstnání skončili třeba na konci dubna 2023, a o podporu si šli žádat v květnu 2023, pak by se podpora počítala na základě průměrné měsíční čisté mzdy za měsíce leden – březen 2023.

To, kolik je podpora v nezaměstnanosti, je odstupňováno. První dva měsíce dostáváte 65% z průměrné čisté mzdy. Druhé dva měsíce dostáváte 50% z průměrné čisté mzdy. A po zbytek doby (maximální délka podpory je 11 měsíců) dostáváte 45%.

Pokud je ale zaměstnání ukončeno z vaší strany (výpovědí od zaměstnance nebo dohodou), bez uvedení vážného důvodu (paragraf 5c, Zákon o zaměstnanosti), pak je podpora po celou dobu jen 45%.

Změny u podpory v nezaměstnanosti v roce 2024

V polovině roku 2023, představila vláda množství změn (konsolidační balíček, změny u daní, důchodovou reformu).

O změnách se zatím ještě stále jedná, pokud budou schváleny, tak by většina z nich začala platit už od začátku příštího roku (od 1. 1. 2024). Několik změn, se bude týkat i podpory v nezaměstnanosti.

Zpřísnění podmínek – delší minimální doba v novém zaměstnání

Při opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, bude nutné odpracovat minimálně 6 měsíců v novém zaměstnání (pokud nebyla předchozí podpora vyčerpána celá). Při kratší době, nebude nárok na podporu. V některých případech, to bude minimálně 9 měsíců (pokud byla předchozí podpora vyčerpána celá).

Snížení podpory v nezaměstnanosti 2024 – nově jenom 45% po celou dobu

Na vyšší podporu (65% první dva měsíce, 50% druhé dva měsíce), bude nárok jenom při výpovědi od zaměstnavatele (nadbytečnost, organizační důvody, rušení firmy, apod.).

Při výpovědi dohodou, nebo když dá výpověď zaměstnanec, bude nárok jen na 45% (nyní je to 45% po celou dobu, jen pokud je to bez vážného důvodu, nově to bude ve všech případech).

Zrušení kompenzace za nevyplacené odstupné

Úřady práce, přestanou v roce 2024, vyplácet kompenzace za nevyplacené odstupné. Současně se už ale nebude odstupné zohledňovat, při nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Nyní se výplata podpory odkládá o stejný počet měsíců, za kolik bylo vyplaceno odstupné. Od ledna 2024, se podpora bude opět vyplácet  hned od začátku evidence na ÚP.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

I když se podpora počítá jako určité % z vaší průměrné čisté mzdy, je zde určité omezení. A to je maximální výše podpory. Tedy, i kdybyste měli hodně vysokou čistou mzdu, nikdy nemůžete dostat více, než je tato maximální podpora. Ta je pro rok 2023 stanovena na 22 798 Kč. Maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2023 ve výši 25 549 Kč.

Kdo má nárok na podporu?

Hlavní podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je minimální „odpracovaná“ doba 12 měsíců za poslední dva roky. Nemusí se ale jednat čistě jen o práci v zaměstnání. Podstatná je zde účast na důchodovém pojištění. Na podporu tak má nárok i OSVČ, který si nejméně 12 měsíců platil sociální pojištění. Stejně tak má nárok třeba i žena po rodičovské. Rodičovská se totiž započítává jako tzv. náhradní doba účasti na důchodovém pojištění.

Podpora po skončení studia na střední nebo vysoké škole

Po skončení studia na střední nebo vysoké škole zpravidla není nárok na podporu v nezaměstnanosti. To je dáno tím, že za studenty nikdo neplatí důchodové pojištění (stát za studenty platí jenom zdravotní pojištění). Po skončení studia by mohl být nárok na podporu pouze v případě, že by student během studia pracoval. Tedy, že by splňoval podmínku odpracovaných 12 měsíců za poslední dva roky.