Od ledna 2024 se mění výpočet dávek na bydlení. Budou nové tabulky pro normativní náklady na bydlení. Na výpočet přídavků má vliv i případné zvýšení minimální mzdy nebo zdražení elektřiny a plynu (a dalších výdajů na živobytí).

Příspěvek na bydlení – výpočet pro rok 2024, nárok, podmínky, změny

Od ledna 2024, se mění některé podmínky, které mají vliv na výpočet dávek na bydlení. Pro některé domácnosti, se může příspěvek zvýšit, pro jiné i snížit. Pro většinu rodin, by ale měly být přídavky na bydlení přibližně stejné, jako v předchozím roce (záleží ale na příjmech a nákladech na bydlení).

Od 1. 1. 2024, také začíná platit novela zákona o sociálních dávkách. Vyřízení příspěvku na bydlení, by mělo být jednodušší a rychlejší. Úřad práce si bude moci zjistit více informací sám, a odpadnou tak některé zbytečné chyby, které vznikají v žádosti o přídavky.

Kdo má nárok na přídavky na bydlení – jaké jsou podmínky v roce 2024?

Jednou z hlavních podmínek pro nárok na příspěvek na bydlení je bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě nebo ve vlastním bytě (či domě).

Na příspěvek není nárok při bydlení na ubytovně, v domově důchodců, v azylovém bydlení nebo na koleji (v těchto případech může být někdy nárok na doplatek na bydlení).

Další podmínkou pro nárok na přídavky, jsou vyšší náklady na bydlení – skutečné náklady musí být více než 30% příjmu.

Současně ale nesmí být příjmy příliš vysoké – 30% příjmu, nesmí být více než normativní náklady pro daný druh bydlení, lokalitu a počet osob.

Přídavky na bydlení 2024 – výpočet příspěvku od ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou dávky na bydlení od ledna 2024. Základní podmínky pro výpočet příspěvku, se v roce 2024 nemění. Budou ale platit jiné tabulky normativních nákladů na bydlení. Což může mít vliv na výpočet.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kolik budou přídavky na bydlení v roce 2024?

Při výpočtu příspěvku na bydlení, hrají velkou roli skutečné náklady. Od ledna 2024, se očekává velké zdražení – bude se měnit DPH (zvýší se například ceny za teplo nebo za vodu). Bude se zdražovat elektřina a plyn. Bude se zvyšovat i daň z nemovitosti, poplatky za odvoz odpadů, nebo budou vyšší i další výdaje spojené s bydlením.

Při zvýšení skutečných nákladů na bydlení, může být nárok i na vyšší přídavky. Maximálně je ale nárok na to, kolik jsou normativní náklady (od kterých se odečítá 30% čistého příjmu).

Při výpočtu příspěvku na bydlení, záleží i na průměrném čistém příjmu (za všechny osoby, které v bytě bydlí). Od ledna 2024, se zvyšuje minimální mzda a bude vyšší i zaručená mzda. Mají se zvýšit i platy u některých státních zaměstnanců.

Při vyšším čistém příjmu, může naopak dojít ke snížení přídavků na bydlení. Při větším zvýšení příjmu, nemusí být na přídavky nárok vůbec. Nebo se může snížit částka, kterou vyplácí Úřad práce (domácnost se podílí na úhradě nákladů na bydlení 30% příjmu, příspěvek pokrývá až to co jen nad těchto 30%).

Jaké příjmy se počítají pro nárok na přídavky na bydlení?

Příjmy, které mají vliv na výpočet dávek na bydlení, se započítají jako čisté příjmy. Jedná se především o tyto příjmy:

Co se počítá a nepočítá do nákladů na bydlení pro nárok na příspěvek?

Ne vše, co má běžný člověk spojeno s náklady na bydlení, se skutečně počítá mezi náklady. Některé výdaje spojené s bydlením, se pro nárok na příspěvek nezohlední.

Mezi náklady na bydlení patří především

 • zaplacený nájem (při bydlení ve vlastním se započítá paušální částka, srovnatelné náklady)
 • platby za elektřinu a plyn
 • platby za služby (odvoz odpadu, voda, teplo, úklid společných prostor, společná TV anténa, apod.)
 • zaplacený nedoplatek za energie nebo služby

Mezi náklady na bydlení se nepočítá:

 • kauce zaplacená na začátku nájmu
 • příspěvek do fondu oprav
 • splátky hypotéky
 • daň z nemovitosti
 • skutečné platby za uhlí nebo dřevo (započítá se jenom jako paušální částka)
 • poplatky za pevnou telefonní linku, TV a rozhlasový poplatek, poplatky za kabelovou televizi nebo internet
 • náklady spojené s údržbou nebo rekonstrukcí nemovitosti

Jak se vyplácí příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení (stejně jako i další sociální dávky), může být vyplácen bezhotovostně na účet v bance, nebo i složenkou na poštu (kde dostanete peníze v hotovosti).

Příspěvek na bydlení se vyplácí zpětně. V aktuálním měsíci, dostáváte příspěvek, na který vznikl nárok v předchozím měsíci (to platí obecně pro všechny sociální dávky, výjimkou jsou dávky hmotné nouze, kam spadá i doplatek na bydlení – tyto dávky se vyplácí už v měsíci, kdy na ně vzniká nárok).

Jaký je výplatní termín pro sociální dávky na bydlení

Příspěvek na bydlení se vyplácí během měsíce. Někde je to už na začátku měsíce, jinde zhruba uprostřed, nebo až v druhé polovině – každý úřad práce, může mít jinak nastavené výplatní termíny.

Jsou rozdíly mezi okresy/městy. Někdy mohou být odlišné výplatní termíny i v rámci jednoho města (zvláště u velkých měst, jako je Praha, Brno, Ostrava, apod.).

Obvykle ale přídavky na bydlení chodí každý měsíc, ve stejný den (mohou být drobné rozdíly, s ohledem na víkendy nebo státní svátky).

Kdy dostanu přídavky v roce 2024?

Vyřízení příspěvku na bydlení, také trvá nějakou dobu. Když si půjdete o přídavky požádat v lednu 2024, tak první příspěvek můžete dostat až někdy nejdříve v únoru 2024. A to jenom v případě, že nebude nějaké zpoždění.

Úřad práce má na vyřízení žádosti zákonnou lhůtu 30 dní. V posledních 2 letech, ale na úřadech moc nestíhali, a nebylo velkou výjimkou, že dávky měly zpoždění i 2 – 3 měsíce.