V roce 2022 se změní výpočet čisté mzdy. Naše nová mzdová kalkulačka vám nabízí možnost spočítat si, kolik bude vaše čistá výplata v roce 2022. Zvyšuje se minimální mzda nebo daňové slevy. To v součtu znamená podstatné výšení čisté výplaty, pro většinu zaměstnanců (soukromých i státních).

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy 2022 (novinky a změny)

V roce 2021, došlo k poměrně zásadní změně ve výpočtu výplaty – čisté mzdy. Od 1. 1. 2021, se zrušila superhrubá mzda, což ve výsledku znamenalo, že pro většinu zaměstnanců, se jejich čistá mzda zvýšila o několik stovek nebo i o několik tisíc korun. V roce 2022, k takto zásadním změnám sice nedochází., i tak je ale se začátkem roku 2022, spojeno několik pozitivních změn.

Výpočet čisté mzdy – změny v roce 2022

Od začátku roku 2022, se zvyšuje minimální a minimální zaručená mzda. Dochází také ke zvýšení platů u některých státních zaměstnanců. Kromě toho, se od 1. 1. 2022, zvyšuje i daňová sleva pro zaměstnance (za poplatníka), nebo se ve výpočtu výplaty projeví i zvýšení daňové slevy za dítě (ke zvýšení došlo již v polovině roku 2021, ve výpočtu čisté mzdy se to ale projeví až v roce 2022).

  • Od 1. 1. 2022, se zvyšuje minimální mzda na 16 200 Kč
  • Od 1. 1. 2022, se zvyšuje minimální zaručená mzda – ta je od 16 200 Kč do 32 400 Kč (podle profese)
  • Od 1. 1. 2022, se zvyšují platy u některých státních zaměstnanců
  • Od 1. 1. 2022, se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka o 3000 Kč za rok (o 250 Kč měsíčně)
  • Došlo ke zvýšení daňové slevy za druhé dítě a třetí dítě

Mzdová kalkulačka 2022: Nový výpočet výplaty od 1. 1. 2022

Pro výpočet čisté mzdy, zadejte svoji hrubou mzdu, a zvolte jednotlivé parametry pro výpočet. Od začátku roku 2022, se zvyšuje například základní daňová sleva, což může znamenat vyšší čistou mzdou:

Kalkulačka čistá mzda 2022
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Zrušení superhrubé mzdy v roce 2021

O zrušení superhrubé mzdy se mluvilo již dlouhou dobu. Už kdysi dávno (v roce 2008), byla superhrubá mzda schválena s tím, že to bude jen dočasné opatření. Jak už to bývá, z dočasného opatření, se stalo dlouhodobé řešení.

Zrušení superhrubé mzdy se pravidelně objevovalo, jako téma předvolebních programů a vyhrocených diskusí v parlamentu, nebo v televizních debatách. Pořád se to ale odkládalo, debaty o zrušení superhrubé mzdy, vyznívaly do ztracena.

Vážně se zrušení superhrubé mzdy, začalo řešit během léta 2020. Na konci listopadu 2020, pak zrušení superhrubé mzdy prošlo schválením v parlamentu.

Co je to superhrubá mzda a co bude znamenat její zrušení

Daň z výplaty, je aktuálně formálně stanovena na 15%. Daň se ale už od roku 2008 nepočítala z hrubé mzdy, ale z podstatně vyšší částky. Daň se počítala ze superhrubé mzdy.

Superhrubá mzda, byla součtem:

  • hrubá mzda zaměstnance
  • sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem (9% hrubé mzdy)
  • zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem (24,8% hrubé mzdy)

Ve výsledku byla superhrubá mzda ve výši 133,8% hrubé mzdy. Vypočítaná daň tak nebyla 15% z hrubé mzdy, ale reálně to bylo cca 20,1% hrubé mzdy. A to se v roce 2021 změnilo.

Kolik budou daně z výplaty v roce 2022?

Společně se zrušením superhrubé mzdy, bylo v parlamentu schváleno zachování daně z výplaty v původní výši. V roce 2022, by tedy měla být daň z výplaty 15% z hrubé mzdy.

Pouze u zaměstnanců s velmi vysokou výplatou (nad cca 155 644 Kč měsíčně), by se platila vyšší daňová sazba – 23%. Tato zvýšená daňová sazba, by se ale platila jen z toho, co by bylo nad 155 644 Kč. Byla by to obdoba solidární daně (7%), která platila společně se supehrubou mzdou.

Zvýšení čisté mzdy od 1. 1. 2022

V roce 2022, se může čitá mzda zvýšit díky zvýšení základní daňové slevy (o 250 Kč měsíčně), nebo i díky zohlednění zvýšené daňové slevy na druhé a třetí dítě (zvyšovaly se v polovině roku 2021, ve výpočtu výplaty se to ale projeví až letos). Kromě toho se zvyšuje i minimální (hrubá) mzda (na 16 200 Kč v roce 2022), nebo minimální zaručená mzda. Zvyšují se i platy některým státním zaměstnancům.

Nový výpočet výplaty a zvýšení čisté mzdy, by se týkal jak zaměstnanců v soukromé sféře, tak i státních zaměstnanců. Příklad toho, o kolik by se mohla zvýšit výplata je uveden v následující tabulce.

Zvýšení daňové slevy za poplatníka v roce 2022

Další změnou, která by mohla ovlivnit výpočet čisté výplaty v roce 2022, je zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Ta byla zvýšena i v roce 2021 na 27 840 Kč. Od začátku roku 2022 se tato daňová sleva opět zvyšuje na 30 840 Kč za rok (tj. na 2570 Kč měsíčně).

To je o 250 Kč měsíčně více. O tuto částku by se u části zaměstnanců, mohla dále zvýšit čistá mzda (záleží hlavně na tom, kolik je jich čistá mzda, kolik bude jejich nově vypočítaná daň, a jaké všechny daňové slevy si mohou uplatnit).

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy od 1. 1. 2022

Další změnou v oblasti výpočtu výplaty, je zvýšení minimální mzdy, které začne platit od 1. 1. 2022. Podobně, jako každý rok (v posledních letech), se i v roce 2022 bude od začátku roku zvyšovat minimální mzda.

V roce 2021 byla minimální mzda 15 200 Kč. Od 1. 1. 2022 se zvýší o 1000 Kč na 16 200 Kč. Tím se automaticky zvýší minimální zaručená mzda. A ta se týká podstatně větší skupiny zaměstnanců, než jenom ta minimální.

Zvýšení minimální mzdy má i další dopady. Od ledna 2022 se zvýší i minimální zdravotní pojištění. To se počítá jako 13,5% z minimální mzdy. Od 1. 1. 2022 bude minimální zdravotní pojištění ve výši 2187 Kč. Toto pojištění si musí platit všichni, za které neoplatí ZP stát nebo zaměstnavatel (pro OSVČ platí jiná sazba minimálního ZP).

Zvýšení minimální mzdy má dopad i na výši možného přivýdělku na Úřadu práce. Nezaměstnaní na UP, si v době, kdy nedostávají podporu v nezaměstnanosti, mohou přivydělat jednu polovinu minimálním mzdy (v roce 2022 tedy 8100 Kč měsíčně), formou práce na DPČ nebo na zkrácený úvazek (pracovat na DPP není při evidence na Úřadu práce dovoleno).