V roce 2021 se změní výpočet čisté mzdy. Naše nová mzdová kalkulačka vám nabízí možnost spočítat si, kolik bude vaše čistá výplata v roce 2021. Mělo by dojít ke zrušení superhrubé mzdy, zvýší se daňová sleva na poplatníka, bude se zvyšovat i minimální mzda. To v součtu znamená podstatné výšení čisté výplaty, pro většinu zaměstnanců (soukromých i státních).

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy 2021 (po zrušení superhrubé mzdy)

V roce 2021, by se mohl poměrně zásadně změnit výpočet čisté mzdy. Mnoha zaměstnancům (skoro všem – soukromým i státním), by se mohl od 1. 1. 2021, podstatně zvýšit čistý plat. Může za to schválené zrušení superhrubé mzdy a také zvýšení daňové slevy.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše čistá mzda v roce 2021. Výpočet zvýšené mzdy, je ale zatím jen orientační. Schválené změny výpočtu, zatím byly odsouhlaseny jen v parlamentu. Ještě se čeká na potvrzení od senátu a od prezidenta. Pokud by došlo k nějakým změnám, budeme výpočet v kalkulačce aktualizovat.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

  • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
  • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Změny jsou již definitivní. Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v kalkulačce je aktualizován podle podmínek platných od 1. 1. 2021.

Mzdová kalkulačka 2021: Nový výpočet výplaty od 1. 1. 2021

Hlavní dvě změny ve výpočtu čisté mzdy v roce 2021, je zrušení superhrubé mzdy (tím se daň z výplaty sníží asi o 25%). Druhou změnou je zvýšení základní daňové slevy (z 24 840 Kč na 27 840 Kč, tj. o 250Kč měsíčně více). Další zvýšení o 3000 Kč bude v roce 2022.

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Zrušení superhrubé mzdy v roce 2021

O zrušení superhrubé mzdy se mluvilo již dlouhou dobu. Už kdysi dávno (v roce 2008), byla superhrubá mzda schválena s tím, že to bude jen dočasné opatření. Jak už to bývá, z dočasného opatření, se stalo dlouhodobé řešení.

Zrušení superhrubé mzdy se pravidelně objevovalo, jako téma předvolebních programů a vyhrocených diskusí v parlamentu, nebo v televizních debatách. Pořád se to ale odkládalo, debaty o zrušení superhrubé mzdy, vyznívaly do ztracena.

Vážně se zrušení superhrubé mzdy, začalo řešit během léta 2020. Na konci listopadu 2020, pak zrušení superhrubé mzdy prošlo schválením v parlamentu.

Co je to superhrubá mzda a co bude znamenat její zrušení

Daň z výplaty, je aktuálně formálně stanovena na 15%. Daň se ale už od roku 2008 nepočítala z hrubé mzdy, ale z podstatně vyšší částky. Daň se počítala ze superhrubé mzdy.

Superhrubá mzda, byla součtem:

  • hrubá mzda zaměstnance
  • sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem (9% hrubé mzdy)
  • zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem (24,8% hrubé mzdy)

Ve výsledku byla superhrubá mzda ve výši 133,8% hrubé mzdy. Vypočítaná daň tak nebyla 15% z hrubé mzdy, ale reálně to bylo cca 20,1% hrubé mzdy. A to by se mělo v roce 2021 změnit.

Kolik budou daně z výplaty v roce 2021?

Společně se zrušením superhrubé mzdy, bylo v parlamentu schváleno zachování daně z výplaty v původní výši. V roce 2021, by tedy měla být daň z výplaty 15% z hrubé mzdy.

Pouze u zaměstnanců s velmi vysokou výplatou (nad cca 140 000 Kč měsíčně), by se platila vyšší daňová sazba – 23%. Tato zvýšená daňová sazba, by se ale platila jen z toho, co by bylo nad 140 000 Kč. Byla by to obdoba solidární daně (7%), která platila společně se supehrubou mzdou.

Zvýšení čisté mzdy od 1. 1. 2021

Díky zrušení superhrubé mzdy, by se měla v roce 2021, zvýšit čistá mzda skoro všem zaměstnancům (v soukromém i státním sektoru). I pro zaměstnance, kteří mají jen minimální mzdu, by se jednalo o zvýšení čisté výplaty, až o několik stokorun.

Nový výpočet výplaty a zvýšení čisté mzdy, by se týkala jak zaměstnanců v soukromé sféře, tak i státních zaměstnanců. Příklad toho, o kolik by se mohla zvýšit výplata je uveden v následující tabulce.

Tabulka: Zvýšení čisté výplaty v roce 2021, po zrušení supehrubé mzdy

Hrubá mzda Čistá výplata 2020 Čistá výplata 2021 Zvýšení
20 000 Kč 15 850 Kč 16 864 Kč 1 014 Kč
25 000 Kč 19 295 Kč 20 563 Kč 1 268 Kč
30 000 Kč 22 740 Kč 24 261 Kč 1 521 Kč
35 000 Kč 26 185 Kč 27 960 Kč 1 775 Kč
40 000 Kč 29 630 Kč 31 658 Kč 2 028 Kč
45 000 Kč 33 075 Kč 35 357 Kč 2 282 Kč
50 000 Kč 36 535 Kč 39 070 Kč 2 535 Kč
55 000 Kč 39 980 Kč 42 769 Kč 2 789 Kč

Zvýšení daňové slevy za poplatníka v roce 2021

Další změnou, která by mohla ovlivnit výpočet čisté výplaty v roce 2021, je zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Ta byla posledních několik roků ve výši 24 840 Kč (ročně). Při schvalování zrušení superhrubé mzdy, bylo současně schváleno zvýšení této daňové slevy na 27 840 Kč (ročně) v roce 2021.

To je o 250 Kč měsíčně více. O tuto částku by se u části zaměstnanců, mohla dále zvýšit čistá mzda (záleží hlavně na tom, kolik je jich čistá mzda, kolik bude jejich nově vypočítaná daň, a jaké všechny daňové slevy si mohou uplatnit).

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy od 1. 1. 2021

Další změnou v oblasti výpočtu výplaty, je zvýšení minimální mzdy, které začne platit od 1. 1. 2021. Podobně, jako každý rok (v posledních letech), se i v roce 2021 bude od začátku roku zvyšovat minimální mzda.

V roce 2020 byla minimální mzda 14 600 Kč. Od 1. 1. 2021 se zvýší o 600 Kč na 15 200 Kč. Tím se automaticky zvýší minimální zaručená mzda. A ta se týká podstatně větší skupiny zaměstnanců, než jenom ta minimální.

Zvýšení minimální mzdy má i další dopady. Od ledna 2021 se zvýší i minimální zdravotní pojištění. To se počítá jako 13,5% z minimální mzdy. Od 1. 1. 2021 bude minimální zdravotní pojištění ve výši 2052 Kč. Toto pojištění si musí platit všichni, za které neoplatí ZP stát nebo zaměstnavatel (pro OSVČ platí jiná sazba minimálního ZP).

Zvýšení minimální mzdy má dopad i na výši možného přivýdělku na Úřadu práce. Nezaměstnaní na UP, si v době, kdy nedostávají podporu v nezaměstnanosti, mohou přivydělat jednu polovinu minimálním mzdy (v roce 2021 tedy 7600 Kč měsíčně), formou práce na DPČ nebo na zkrácený úvazek (pracovat na DPP není při evidence na Úřadu práce dovoleno).