Naše nová mzdová kalkulačka vám nabízí možnost spočítat si, kolik bude vaše čistá výplata v roce 2024. Od ledna 2024. platí několik změn, které mají vliv na výpočet výplaty - zvýšení minimální a zaručené mzdy, nové nemocenské pojištění, ruší se některé daňové slevy, a mnoho dalších změn.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy 2024 (novinky a změny)

Od začátku roku 2024, se bude poměrně zásadním způsobem měnit výpočet výplaty (čisté mzdy). Nebude to sice tak velká změna, jako když se v roce 2021 rušila superhrubá mzda. I tak jsou ale změny podstatně větší, než jak to bývá v jiné roky.

Od ledna 2024, začnou platit změny, které přináší vládní konsolidační balíček. Ruší se některé daňové slevy, nebo se mění jejich podmínky. Z výplaty se nově bude platit i nemocenské pojištění. Omezí se příspěvky od zaměstnavatele. A mnoho dalších změn.

Velké změny jsou i u práce na dohodu. Dohodáři sice budou mít od ledna 2024 nárok na placenou dovolenou, současně se od 1. července 2024 značně zpřísní podmínky, pro placení sociálního pojištění. Dohody se budou evidovat u ČSSZ, nad 10 500 Kč nebo nad 17 500 Kč se bude platit pojištění.

Výpočet čisté mzdy – změny od začátku roku 2024

Od začátku roku 2024, se zvyšuje minimální a zaručená mzda. Zvyšuje si minimální zdravotní pojištění. A platí i další změny:

 • Od 1. 1. 2024, se zvyšuje minimální mzda na 18 900 Kč za měsíc (112,50 Kč za hodinu)
 • Od 1. 1. 2024, se zvyšuje zaručená mzda – zvyšuje se u první, druhé, třetí  a osmé skupiny (tj. i u 1 – 6 platové třídy a u 15 a 16 platové třídy)
 • Od 1. 1. 2024, se zvyšuje minimální zdravotní pojištění na 2 552 Kč
 • V roce 2024, se bude z výplaty platit i nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Vyšší sazba daně z výplaty (23%) se bude platit od 131 901 Kč (trojnásobek průměrné mzdy)
 • Ruší se daňové slevy pro studenty, školkovné, mění se podmínky pro daňovou slevu na manželku
 • Omezí se zaměstnanecké benefity (příspěvky od zaměstnavatele budou omezeny na maximálně polovinu průměrné mzdy)
 • Zpřísní se podmínky pro dohody (týká se to především DPP)

Další změny budou i během roku – od začátku července 2024, se začnou dohody evidovat u ČSSZ a zpřísní se podmínky pro placení pojištění (týká se práce na dohodu DPP).

Mzdová kalkulačka 2024: Výpočet výplaty (čisté mzdy) – sociální, zdravotní a daně

Pro výpočet čisté mzdy, zadejte svoji hrubou mzdu, a zvolte jednotlivé parametry pro výpočet. Pokud máte v zaměstnání podepsaný „růžový papír“, můžete si u výplaty uplatnit i daňové slevy (pak se platní nižší nebo dokonce žádná daň z výplaty).

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Kolik budou daně z výplaty v roce 2024?

Daň z výplaty je 15% z hrubé mzdy (stejné je to i pro odměnu za práci na dohodu DPP nebo DPČ). Pouze u menší části zaměstnanců, se platí zvýšená daň 23%.

U zaměstnanců s velmi vysokou výplatou (nad 131 901 Kč měsíčně), se platí vyšší daňová sazba – 23%. Tato zvýšená daňová sazba,  se ale platí jen z toho, co je nad 131 901 Kč.

Daňové slevy  v roce 2024

Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na manžela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 44 640 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 55 680 Kč 4 640 Kč

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Další změnou v oblasti výpočtu výplaty, je zvýšení minimální mzdy, které platí od 1. 1. 2024. Podobně, jako každý rok (v posledních letech), se i v roce 2024, od začátku roku zvýšila minimální mzda.

V roce 2023 byla minimální mzda 17 300 Kč. Od 1. 1. 2024 se minimální mzda zvýšila o 1600 Kč na 18 900 Kč (tj, 112,50 Kč za hodinu).

Společně s minimální mzdou se zvyšuje i zaručená mzda. Ale ne pro všechny zaměstnance, co mají nárok na zaručenou mzdu.

Zaručená mzda se mění jen u čtyř skupin z osmi:

 • Zaručená mzda se zvyšuje u první, druhé a třetí skupiny o 1600 Kč
 • Zaručená mzda se zvyšuje pro osmou skupinu o 3200 Kč
 • Pro čtvrtou až sedmou skupinu se zaručená mzda nemění

Zvýšení minimální mzdy má i další dopady. Od ledna 2024 se zvýší i minimální zdravotní pojištění. To se počítá jako 13,5% z minimální mzdy. Od 1. 1. 2024 bude minimální zdravotní pojištění ve výši 2552 Kč. Toto pojištění si musí platit všichni, za které neoplatí ZP stát nebo zaměstnavatel (pro OSVČ platí jiná sazba minimálního ZP).

Zvýšení minimální mzdy má dopad i na výši možného přivýdělku na Úřadu práce. Nezaměstnaní na UP, si v době, kdy nedostávají podporu v nezaměstnanosti, mohou přivydělat jednu polovinu minimálním mzdy (v roce 2024 tedy 9450 Kč měsíčně), formou práce na DPČ nebo na zkrácený úvazek (pracovat na DPP není při evidence na Úřadu práce dovoleno).