Daňové přiznání je povinné při příjmech nad 50 000 Kč (pro zaměstnance nad 20 000 Kč). Pro většinu OSVČ (živnostníků), je povinné daňové přiznání přes internet (elektronické podání). V roce 2024 je termín pro daňové přiznání online do 2. 5. 2024.

Jak podat daňové přiznání přes internet – elektronické daňové přiznání

Podání daňového přiznání je povinné, pro skoro všechny podnikatele (OSVČ), a také i pro část zaměstnanců. Pro podnikatele je povinné podání daňového přiznání přes internet. Pro ostatní, sice není elektronické podání povinné, je to ale poměrně pohodlné a rychlé.

Kdo musí podat daňové přiznání v roce 2024?

V roce 2024, platí trochu jiné podmínky než dříve. Daňové přiznání musí podávat všichni, kdo měli za minulý rok příjem vyšší než 50 000 Kč (dříve to bylo nad 15 000 Kč).

Pro zaměstnance je povinnost podat daňové přiznání, pokud mají k zaměstnání příjem nad 20 000 Kč (dříve to bylo 6 000 Kč).

Zaměstnanci si podávají daňové přiznání sami, pokud měli více zaměstnání souběžně, nebo i v dalších případech. Jinak za ně daně řeší firma (roční zúčtování daně).

Kdo musí podávat daňové přiznání elektronicky?

Daňové přiznání přes internet (elektronické podání), je povinné pro ty, co mají ze zákona zřízenou datovou schránku. Což je od minulého roku většina podnikatelů. Všichni živnostníci tedy musí podat daně elektronickou formou.

Možností, jak podat daně elektronicky je více – od odeslání formulářů (XML souborů) přes datovou schránku, až po vyplnění přiznání na portálu Moje daně.

Do kdy je nutné podat daňové přiznání – jaké jsou termíny 2024?

Termíny pro daňové přiznání, se v roce 2024 nijak významně nemění. Jen s ohledem na to, že Velikonoční pondělí letos vychází na 1. Dubna 2024, se hlavní termín pro daňové přiznání posouvá až na úterý 2. 4. 2024.

Pro elektronické daňové přiznání, je ale termín o měsíc posunutý – až na čtvrtek 2. 5. 2024. Případně je možné použít i pozdější termín, pokud bude daňové přiznání podávat daňový poradce. To je až na začátku července – nejpozději do pondělí 1. 7. 2024.

Termíny daňové přiznání 2024:

 • Duben 2024 – papírově, osobně na FÚ
 • Květen 2024 – elektronicky, přes internet
 • Červen 2024 – prostřednictvím daňového poradce

Kompletní daňový kalendář se všemi termíny v roce 2024, můžete najít zde.

Jak podat daňové přiznání přes internet

K podání daňového přiznání přes internet je potřeba datová schránka a/nebo elektronická identita (například bankovní identita).

1) Daňové přiznání online – MojeDaně

Interaktivní formulář pro daňové přiznání je možné najít na webu Moje Daně zde

Přihlášení do portálu Moje daně je zde

Online formulář daňového přiznání, je možné vyplnit i bez přihlášení. Přihlášení je ale lepší pro možnost předvyplnění některých údajů, možnost uložení rozpracovaného formuláře, a také pro pozdější odeslání hotového daňového přiznání.

Online formulář daňového přiznání, je možné vyplnit i bez přihlášení. Přihlášení je ale lepší pro možnost předvyplnění některých údajů, možnost uložení rozpracovaného formuláře, a také pro pozdější odeslání hotového daňového přiznání.

2) Daňové přiznání přes internet – úvod

V prvním kroku máte možnost vybrat, jestli chcete daňové přiznání vyplnit za pomoci interaktivního průvodce, nebo načíst ze souboru (pokud vám daňové přiznání připravila třeba účetní).

Online formulář daňového přiznání je možné vyplnit s pomocí interaktivního průvodce. Nebo se můžete kdykoliv přepnout do vyplňování v režimu klasického formuláře. Také je možné nahrát data (XML soubor), pokud vám daňové přiznání připravila třeba účetní.

Online formulář daňového přiznání je možné vyplnit s pomocí interaktivního průvodce. Nebo se můžete kdykoliv přepnout do vyplňování v režimu klasického formuláře. Také je možné nahrát data (XML soubor), pokud vám daňové přiznání připravila třeba účetní.

3) Daňové přiznání přes internet – základní informace

V tomto kroku zvolíte, pro který Finanční Úřad je daňové přiznání určeno (místo vašeho trvalého bydliště/místo podnikání), případně můžete zvolit i další možnosti.

V prvním kroku, si vybíráte, pro který Finanční Úřad budete podávat daňové přiznání – obvykle je to podle místa bydliště (pokud nevíte, pak je možné se zeptat na FÚ).

V prvním kroku, si vybíráte, pro který Finanční Úřad budete podávat daňové přiznání – obvykle je to podle místa bydliště (pokud nevíte, pak je možné se zeptat na FÚ).

4) Daňové přiznání přes internet – osobní údaje

V dalším kroku zadáte osobní informace – jméno, příjmení, adresa, kontaktní informace (pokud se hned na začátku přihlásíte, tak jsou tyto informace předvyplněny a vy je jenom potvrdíte).

Pokud jste se na začátku přihlásili (což je lepší i pro možnost uložení rozpracovaného formuláře), tak se vám osobní údaje předvyplní).

Pokud jste se na začátku přihlásili (což je lepší i pro možnost uložení rozpracovaného formuláře), tak se vám osobní údaje předvyplní).

5) Daňové přiznání přes internet – příjmy

V dalších krocích zadáte svoje příjmy:

 • Příjmy ze zaměstnání a/nebo z brigády
 • Příjmy z podnikání
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy (podle paragrafu 10)
 • Zahraniční příjmy
Podle toho, jaké jste měli v minulém roce příjmy, tak si zvolíte příslušnou sekci (příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu, …. atd.), a vyplníte požadované údaje.

Podle toho, jaké jste měli v minulém roce příjmy, tak si zvolíte příslušnou sekci (příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu, …. atd.), a vyplníte požadované údaje.

6) Daňové přiznání přes internet – odpočty

V další části daňového přiznání je možné uplatnit různé odpočty:

 • Odpočet z poskytnutého daru
 • Odpočet zaplacených úroků ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru
 • Odpočet zaplacených příspěvků na penzijní pojištění, penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření
 • Odpočet ze zaplaceného pojistného na své soukromé životní pojištění
 • Odpočet ze zaplacených členských příspěvků v odborové organizaci
 • Odpočet z úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
 • Odpočet z nákladů vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje
 • Odpočet z výdajů na podporu odborného vzdělávání
 • Odpočet z pravomocně stanovené daňové ztráty
V daňovém přiznání, je možné uplatit různé odpočty, díky kterým se pak snižuje daňový vyměřovací základ (částka, ze které se vypočítá výsledná daň).

V daňovém přiznání, je možné uplatit různé odpočty, díky kterým se pak snižuje daňový vyměřovací základ (částka, ze které se vypočítá výsledná daň).

7) Daňové přiznání přes internet – daňové slevy

V další části daňového přiznání je možné uplatnit různé daňové slevy:

 • Daňová sleva na manželku (manžela)
 • Daňová sleva pro invalidního důchodce
 • Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P
 • Daňová sleva na studenta
 • Daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné)
 • Daňová sleva na dítě
 • Daňová sleva na zastavenou exekuci
 • Daňová sleva na zaměstnance se zdravotním postižením
V daňovém přiznání, je možné uplatit různé daňové slevy, díky kterým pak následně platíte nižší daň (nebo dokonce vůbec žádnou).

V daňovém přiznání, je možné uplatit různé daňové slevy, díky kterým pak následně platíte nižší daň (nebo dokonce vůbec žádnou).

8) Daňové přiznání přes internet – rekapitulace

V předposlední části, se zadávají informace o zaplacených zálohách, provede se výpočet daně, a pokud vám vyjde přeplatek, tak si můžete požádat o vrácení přeplatku.

9) Daňové přiznání přes internet – přílohy

Nakonec je nutné nahrát ještě všechny přílohy – například potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění, nebo potvrzení ze školky, pokud uplatňujete daňovou slevu na dítě ve školce (školkovné) nebo i všechny další přílohy

10) Daňové přiznání přes internet – kontrola chyb a odeslání

Úplně na konci proběhne automatická kontrola všech zadaných údajů. Pokud jsou v daňovém přiznání nějaké chyby, tak na ně budete upozorněni.

Vyplněné daňové přiznání je také možné kdykoliv uložit jako rozpracované (musíte se přihlásit).

Vyplněné daňové přiznání je možné stáhnout do počítače, nebo rovnou odeslat (pokud jste se zatím nepřihlásili, tak se budete muset přihlásit přes datovou schránku nebo Identitu občana – Bankovní identitu, apod.).