Při vysokých letních teplotách, může být nárok i na pití od zaměstnavatele (ochranné nápoje). Nebo i na častější přestávky (jsou placené). Není ale nárok vyžadovat zkrácení pracovní doby, nebo práci na dálku (home-office). To už je jen o dohodě.

Na co je nárok v zaměstnání, když jsou v létě vedra? (pitný režim a přestávky navíc)

Když v létě udeří tropické teploty, tak je to v práci často k nevydržení. A netýká se to jen míst, kde je to očekávatelné. Vysoké letní teploty, dokážou pořádně potrápit i zaměstnance v kancelářích nebo na dalších místech.

Jen málokterý zaměstnanec má ale takovou svobodu, aby si mohl říci „dnes je moc horko, dnes nebudu pracovat“.

Na ochranu zaměstnanců před tropickými teplotami, ale naštěstí pamatuje zákoník práce. Ten ukládá zaměstnavateli povinnost, aby při vysokých teplotách poskytl zaměstnancům úlevy nebo i ochranné nápoje.

Na co je nárok v zaměstnání, kdy je v létě vedro?

Při vysokých letních teplotách (nad 30 stupňů), mají zaměstnanci nárok na ochranné nápoje. A netýká se to jenom léta.

Na ochranné nápoje (při vysoké teplotě na pracovišti), je nárok po celý rok (týká se zaměstnání, kde je vedro tak nějak pořád – třeba u sklářů nebo v hutích).

Pokud nastanou opravdové tropy (teplota nad 36 stupňů), pak je nárok i na přestávky v práci navíc, nebo střídání během výkonu práce. Tyto přestávky se počítají do běžné pracovní doby a jsou placené.

Kdy je nárok na úlevy v zaměstnání kvůli vysoké teplotě?

Na výše uvedené úlevy pro zaměstnance je nárok, pokud jsou překročeny uvedené teploty na pracovišti.

Pokud je venku sice 35 stupňů ve stínu, ale vy pracujete v klimatizované kanceláři, pak se vás to netýká.

Podstatná tedy není venkovní teplota (ve stínu nebo na sluníčku), ale jaká je teplota na pracovišti.

Musí zaměstnavatel poskytnout balenou vodu nebo jiné nápoje?

Obecně platí, že zaměstnavatel má povinnost, zajistit svým zaměstnancům přístup k pitné vodě. Stačí tedy, pokud je v zaměstnání kohoutek s pitnou vodou a tato povinnost je splněna.

Pokud jsou v létě vedra, a je překročena teplota 30 stupňů na pracovišti, pak může být nárok i na ochranné nápoje. Tady by už jen voda z kohoutku nemusela stačit.

Záleží ale i na tom, jaká práce se vykonává. Něco jiného je práce v kanceláři nebo za pokladnou v supermarketu. A něco jiného je fyzicky náročná práce venku na přímém slunci nebo v rozpálené kabině nějakého vozidla.

V některých případech (viz nařízení vlády 361/2007 Sb.), mají zaměstnanci nárok na ochranné nápoje:

  • Může se jednat například o minerálku, mohou to být i speciální iontové nápoje nebo jiné pití, které splňuje zákonné podmínky
  • Nemělo by se jednat o příliš sladké nápoje (více než 3,6% cukru, tj. například Coca-Cola je nevyhovující, protože ta má skoro 10% cukru)
  • Nesmí se jednat o nápoje, které obsahují více než 1% alkoholu (nealko pivo, kde je obvykle zbytkový alkohol do 0,5% je tedy v pořádku)
  • Ideální je „obyčejná“ voda, popřípadě minerálka (pouze ale středě mineralizovaná voda), může to být například i radler nebo jiné nápoje
  • Při osmihodinové pracovní době, je nárok na cca 1,6 litru pití

U pracovních pozic, kde není možné zajistit přístup k pitné vodě, je nárok na balenou vodu i kdykoliv během roku (to s ochrannými nápoji při vysokých teplotách nesouvisí).

Letní vedra – je nárok na home-office nebo zkrácení pracovní doby?

Při vysokých teplotách na pracovišti (36 stupňů a více), ukládá zákoník práce povinnost, aby měli zaměstnanci více přestávek nebo aby docházelo k pravidelnému střídání.

Není ale žádná zákonná povinnost, aby během léta zaměstnavatel zkracoval pracovní dobu, nebo hromadně nařizoval home-office (což ostatně ani nemůže).

Je to ale o dohodě. Každý rozumný zaměstnavatel asi tuší, že když mají lidé „uvařený“ mozek, tak jejich výkonnost nebude zcela ideální.

Pokud na pracovišti není možné zajistit rozumnou teplotu, pak je na zvážení nějaký zvláštní režim, pro opravdu velká vedra (pochopitelně tam, kde je to možné).

Zaměstnavatel a zaměstnanec, se mohou domluvit na možnosti práce z domu (home-office). Nové podmínky pro práci na dálku, přináší novela zákoníku práce, která platí od října 2023.

Nárok na úlevy při letních vedrech platí i pro dohodáře

Nárok na přístup k pitné vodě, na ochranné nápoje při vedru nebo na přestávky, se netýká jenom zaměstnanců v pracovním (nebo služebním) poměru. Stejné podmínky platí i pro zaměstnance, kteří pracují na dohodu (DPP nebo DPČ). I pro ně je vše stejné, jako pro všechny ostatní zaměstnance.