Po skončení rodičovské dovolené, může být nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora po rodičovské, může být jen minimální (cca 6400 Kč za měsíc). Nebo se může vypočítat běžným způsobem, z průměrného výdělku v posledním zaměstnání.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené 2024? (výpočet, podmínky)

Na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce, je nárok nejenom po výpovědi ze zaměstnání, ale i v dalších případech, kdy se nejedná o ukončení zaměstnání.

Na podporu pro nezaměstnané je nárok, i po skončení rodičovské dovolené, po skončení dlouhodobé neschopenky, nebo po skončení péče o nemohoucí osobu. Případně i v dalších situacích.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti po rodičovské

Podporu od Úřadu práce, tedy dostane i žena, která několik roků nepracovala, a byla doma s dítětem (péče o dítě do 4 roků, mateřská a rodičovská dovolená).

Na podporu je pochopitelně nárok i v případě, že se žena nevrací zpět do původního zaměstnání, ale dává výpověď (nebo ji dostane), nebo ukončí zaměstnání dohodou.

Péče o dítě do 4 roků (ať už mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená nebo i případné neplacené volno, a další situace, kdy je pečováno o malé dítě), se pro nárok na podporu započítá, jako „náhradní doba zaměstnání“ (náhradní doba důchodového pojištění).

I když žena třeba i 3 nebo 4 roky nepracovala, i tak splňuje podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (nebo při rekvalifikaci). Do „minimální odpracované doby“ (12 měsíců za poslední 2 roky), se jí počítá i péče o dítě.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské dovolené

Kolik bude podpora od Úřadu práce po skončení rodičovské dovolené, závisí na více faktorech. Podpora může být i jen minimální, nebo se vypočítá z příjmů v posledním zaměstnání. V zásadě to mohou být dvě zcela odlišné situace:

1) Pracovní poměr skončil už před porodem, nebo během mateřské či rodičovské dovolené

Pokud pracovní poměr skončil už někdy dříve, a poslední činností ženy, byla péče o dítě (pokud je nárok na podporu jen díky započítání náhradní doby zaměstnání), pak je podpora jen velmi nízká. Je nárok jenom na minimální podporu.

Minimální podpora po rodičovské 2024:

 • 6 365 Kč první a druhý měsíc
 • 5 092 Kč třetí a čtvrtý měsíc
 • 4 667 Kč další měsíce

Poznámka: Tato minimální podpora, je stejná pro všechny případy, kdy není možné určit/doložit průměrný výdělek. Vypočítá se z průměrné mzdy v ČR (v roce 2024 je to 42 427 Kč), a je nárok na 15% první dva měsíce, 12% druhé dva měsíce a na 11% po zbytek doby (celkem 5 až 11 měsíců, podle věku). V roce 2024, je to o cca 400 Kč více než v minulém roce (průměrná mzda, se skoro každý rok zvyšuje).

2) Pracovní poměr bude ukončen až po skončení rodičovské dovolené

Při ukončení zaměstnání až po skončení rodičovské dovolené (výpovědí ze strany zaměstnance, výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou), by pro výpočet podpory měly platit standardní podmínky.

Při výpovědi, je obvykle výpovědí doba 2 měsíce, během které je nárok na mzdu, a je tedy možné stanovit a doložit průměrný výdělek pro Úřad práce. Případně je možné namísto průměrného výdělku, použít i pravděpodobný výdělek (viz zákoník práce).

Podpora v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání (po rodičovské):

Podpora v nezaměstnanosti, se vypočítá běžným způsobem, z průměrného čistého měsíčního výdělku, v posledním ukončeném zaměstnání:

 • První dva měsíce je nárok na 65% (maximálně 24 608 Kč)
 • Druhé dva měsíce je nárok na 50% (maximálně 24 608 Kč)
 • Zbytek doby (celkem 5 až 11 měsíců je nárok na 45% (maximálně 24 308 Kč)

Poznámka: Pří výpovědi ze strany zaměstnance, nebo při ukončení pracovního poměru dohodou, může být podpora v nezaměstnanosti snížena na 45%, po celou dobu. Platí to pro případy, kdy je zaměstnání ukončeno bez „vážného důvodu“. Po skončení rodičovské, je možné jako „vážný“ důvod, uvést například nutnost péče o dítě, apod.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024

V této kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik by mohla být vaše podpora v nezaměstnanosti (nejenom po skončení rodičovské dovolené, ale ve všech případech, kdy na ni může být nárok).

Pro výpočet podpory je podstatný průměrný čistý měsíční výdělek (po skončení zaměstnání vám zaměstnavatel vystaví příslušné potvrzení; průměrný výdělek je něco jiného než průměrná čistá výplata).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Na podporu je nárok 5 až 11 měsíců. Délka doby, po kterou Úřad práce platí podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od věku:

 • Do 50 roků je podpora 5 měsíců
 • Od 50 do 55 roků je podpora 8 měsíců
 • Nad 50 roků je podpora 11 měsíců

Na co je nárok po skončení rodičovské dovolené – sociální dávky a další podpora

Po skončení rodičovské dovolené (po ukončení čerpání rodičovského příspěvku), je téměř vždy nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta ale může být jen minimální.

Kromě případné podpory pro nezaměstnané, může být po rodičovské nárok na různé sociální dávky. A nejenom po skončení rodičovské dovolené. Ale klidně už během ní, nebo i v dalších situacích.

Může být nárok například na tyto sociální dávky:

 • Přídavky na dítě – na příspěvek na dítě je nárok u rodiny, kde je průměrný měsíční příjem nižší, než 3,4 násobek životního minima (u 4 členné rodiny, se dvěma malými dětmi, je nárok na přídavky při příjmu do cca 46 tisíc měsíčně; životní minimum pro rodinu je 13 470 Kč)
 • Přídavky na bydlení – na příspěvek na bydlení má nárok ten, kdo za bydlení platí více než 30% svého čistého příjmu (nárok je v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě nebo i při bydlení ve vlastním bytě/domě)
 • Příspěvek na živobytí – na doplatek do životního minima je nárok, pokud je příjem velmi nízký (nehraje roli jenom příjem samotného žadatele, ale všech osob ve společné domácnosti)
 • Doplatek na bydlení – u osob ve hmotné nouzi, může být kromě příspěvku na živobytí a příspěvku na bydlení, nárok i na doplatek (nárok může být i při bydlení na ubytovně, kde není nárok na běžné přídavky na bydlení)

Další sociální dávky, jsou pak podmíněny například zhoršeným zdravotním stavem, nebo jsou určeny pro různé specifické případy. Celkově je ale sociálních dávek cca 40 (včetně nemocenských a důchodových dávek). Takže jsou i další možnosti, jak získat nějakou podporu od státu.