Nárok na odstupné při výpovědi ze zdravotních důvodů